«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

پنجره جستجوی نرم افزار پیمانکاران 98


پنجره جستجو (Search) مشابه پنجره فهرست (list) است و به کمک آن می توانید عبارت مورد نظر خود را در زمینه های زیر در بانک اطلاعات نرم افزار جستجو کنید:

 نام شرکت و (یا) نام مدیر عامل و (یا) نشانی و (یا) تلفن و (یا) یادداشت های کاربر یا فقط  شناسه ملی

به عنوان مثال:
- جستجوی تمام شرکت های پیمانکار مستقر در استان تهران که در شهر تهران مستقر هستند
- جستجوی تمام شرکت های پیمانکار پایه یک آب مستقر در استان اصفهان و استان فارس که قسمتی از نام آن ها «سازان» است
- جستجوی تمام شرکت های پیمانکار کل کشور که قسمتی از نام مدیر عامل آنها «حسینی» است
- جستجوی تمام شرکت های پیمانکار استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی که در خیابان امام رضا (ع) مستقر هستند (قسمتی از نشانی آن ها دارای عبارت  امام رضا (ع) می باشد)
- جستجوی تمام شرکت های پیمانکار استان های ... و ... و ... و ... و ... و ... که کاربر برای آن ها عبارت «تماس گرفته شد» یادداشت کرده باشد
- جستجوی نام مشخص یک شرکت در تمام پیمانکاران کشور
- جستجوی نام مشخص یک مدیر عامل در تمام پیمانکاران کشور
- جستجوی شماره تلفن مشخص در پیمانکاران کشور
و به هر شکل و تنوع قابل تصور دیگر.
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
برای انجام عمل جستجو و تهیه فهرست نتایج باید گام های زیر را طی کنید:

استان محل استقرار:
از کادر استان محل استقرار، استان های مورد نظر خود را انتخاب کنید. فهرست گیری فقط در همین استان ها صورت می پذیرد.
اگر مورد نظر شما تمام استان هاست (کل کشور) بر روی مربع «همه استان ها» تیک بزنید. با برداشتن تیک این مربع انتخاب همه استان ها لغو می شود.
زمانی که تعدادی از استان ها انتخاب و تعدادی انتخاب نشده اند، این مربع در حالت نامعین (مربع توپر) نمایش داده می شود.

زمینه های جستجو:
در کادر «جستجو در» زمینه های جستجو را انتخاب کنید. (نرم افزار فقط در همان زمینه ها عبارت مورد نظر شما را جستجو می کند) اگر همه زمینه ها مورد نظر شماست بر روی مربع «همه» تیک بزنید.
هنگامی که تعدادی از زمینه ها انتخاب شده و تعدادی انتخاب نشده اند این مربع به حالت نامعین (مربع توپر) نمایش داده می شود.
شناسه ملی همزمان با سایر زمینه ها جستجو نمی شود.

عبارت جستجو:
عبارت مورد نظر خود را در کادر «عبارت» وارد کنید. به هنگام ورود به این کادر صفحه کلید به صورت خودکار فارسی می شود.

انجام جستجو:

بر روی دکمه «جستجو» کلیک کنید تا جستجو انجام شده و فهرست نتایج در جدول نمایش داده شود.
در حین تهیه فهرست نوار پیشرفت کار در زیر جدول سمت چپ نمایش و پس از تهیه تعداد شرکت های فهرست تهیه شده زیر - راست جدول در قسمت «تعداد ردیف های جدول» نمایش داده می شود.


جدول:

اطلاعات موجود در جدول عبارتند از:
نام شرکت، نام مدیر عامل، استان محل استقرار، نشانی، تلفن، گواهی نامه، صلاحیت ها، مقیاس، جاری (میلیون تومان)، امتیاز، یادداشت های کاربر
برای نمایش یا عدم نمایش ستون ها باید از منوی «تنظیمات جدول» استفاده کنید.

مرتب کردن:
بعد از تهیه فهرست با کلیک کردن بر روی سرستون مورد نظر می توانید جدول را براساس آن ستون (به جز ستون صلاحیت ها) مرتب کنید.

تغییر اندازه ستون ها:
با قرار دادن اشاره گر موس بین سر ستون ها و کشیدن آن می توانید عرض ستون ها را به اندازه دلخواه خود تغییر دهید.

تغییر اندازه جدول:
با ماکسیمایز کردن پنجره و محاط شدن آن در صفحه نمایش و عریض تر شدن پنجره به طور خودکار بیشتر عرض صفحه به جدول اختصاص داده می شود. نمایشگرهای عریض در این مورد بسیار کارساز خواهند بود.

رنگ سطرها:
اگر به شرکتی رنگ تخصیص داده باشید، در فهرست پس زمینه ردیف آن شرکت به همان رنگ نمایش داده می شود. در حالت طبیعی پس زمینه سفید است.

نمایش جزئیات:
برای نمایش جزئیات اطلاعات هر شرکت بر روی نام شرکت در جدول کلیک کنید تا پنجره ای هم نام شرکت گشوده شود.
برای مشاهده جزئیات شرکت های مختلف لازم نیست، پنجره جزئیات را ببندید. کلیک کردن بر روی نام شرکت در جدول اطلاعات پنجره را تغییر خواهد داد.

منوی تنظیمات جدول:
این منو چگونگی نمایش ستون های جدول را مشخص می کند.
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور

نحوه نمایش - رؤیت دائم نام شرکت:
پس از تولید فهرست، در صورتی که عرض جدول از فضای نمایش آن بیشتر باشد می توانید با یک اسکرول بار که در پایین جدول نمایش داده می شود، جدول را به چپ و راست منتقل کنید تا ستون های مورد نظر را ببینید. تیک زدن بر روی این زیر منو باعث می شود حتی با تغییر اسکرول بار ستون نام شرکت به طور ثابت در سمت راست جدول نمایش داده شود.

نحوه نمایش - عریض:
عرض تمام ستون های قابل نمایش را به نحوی تنظیم می کند که تمام متن درون آن مشاهده شود.

مدیر عامل:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «مدیر عامل» در جدول می شود.

استان:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «استان» در جدول می شود.

نشانی دفتر:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «نشانی» در جدول می شود.

تلفن دفتر:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «تلفن» در جدول می شود.

تاریخ اخذ یا تمدید گواهی نامه:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «گواهی نامه» در جدول می شود.

صلاحیت ها:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «صلاحیت ها» در جدول می شود.

مقیاس نسبت به کوچک ترین شرکت:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «مقیاس» در جدول می شود.

رقم قراردادهای جاری:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «جاری» در جدول می شود. ارقام این ستون همواره برحسب میلیون تومان است.

امتیاز قراردادهای تأیید شده:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «امتیاز» در جدول می شود.

یادداشت های کاربر:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «یادداشت های کاربر» در جدول می شود.

منوی عملیات جدول:

نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور

مرتب کردن بر اساس رنگ ردیف ها:
جدول با کلیک بر روی سر ستون ها بر اساس همان ستون مرتب می شود. اگر بخواهید جدول را بر اساس رنگ های تخصیص داده شده به شرکت ها مرتب کنید می توانید از این زیر منو کمک بگیرید.

حذف رنگ تمام شرکت های جدول:
با این زیر منو رنگ های تخصیص داده شده به شرکت های نمایش داده شده در جدول را حذف می کنید.

حذف یادداشت تمام شرکت های جدول:

با این زیر منو تمام یادداشت های کاربر برای شرکت های نمایش داده شده در جدول را حذف می کنید.

چاپ بر روی کاغذ:
این زیر منو برای چاپ صفحه بندی شده جدول بر روی کاغذ استفاده می شود. پس از اجرای این زیر منو ابتدا عبارت زیر نویس جدول از شما درخواست شده و پس از آن پنجره صفحه آرایی و تنظیمات چاپگر (Page setup and Printer settings) نمایش داده می شود.
لازم به ذکر است، فقط ستون های قابل رؤیت (قابل تغییر) در جدول چاپ می شوند و ستون صلاحیت ها، مقیاس، جاری و امتیاز در هر صورت چاپ نمی شود. ضمنآ عرض ستون ها بر روی کاغذ تابعی از عرض ستون های نمایش داده شده در جدول (قابل تغییر) می باشد. بنابر این شما می توانید ستون های مورد نظر خود را برای چاپ انتخاب کرده و عرض آن ها را تنظیم کنید.

جستجوی یک شرکت در جدول:
پس از تهیه فهرست به کمک این زیر منو می توانید تمام یا قسمتی از نام یک شرکت را در جدولی که تهیه شده جستجو کنید. در صورت موفق بودن جستجو ردیف مربوط علامت زده شده و بنا به خواست کاربر جستجو دوباره در ردیف های بعدی جدول ادامه می یابد.

خروج:
کلیک بر روی دکمه فلش پایین و سمت چپ صفحه این پنجره را می بندد.
  
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!