«به نام آفریننده»
دوشنبه, 30 فروردين 1400
sms: +98 30005377777753
پیمانکاران
برای خرید اطلاعات شرکت ها به صورت محدود (استانی) این صفحه را ملاحظه فرمایید.

راهنمای خرید اطلاعات شرکت ها


 (1)  برای خرید اطلاعات شرکت های سراسر کشور می توانید یکی از نرم افزارهای زیر را تهیه فرمایید:
عنوانشرح مختصر 
نرم افزار تلاشگران 90 اطلاعات 5700 شرکت مشاور و پیمانکار عمرانی سراسر کشور به جز پیمانکاران پایه 5 فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 92 اطلاعات 5400 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 93 اطلاعات 9100 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 94
اطلاعات 17300 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 94-ب اطلاعات 21000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 95 اطلاعات 30،000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 96 اطلاعات 35،000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 97 اطلاعات 40،000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) فروخته نمی شود
نرم افزار پیمانکاران 98 اطلاعات 43،000 پیمانکار سراسر کشور در تمام رشته ها و پایه ها (پایه های یک تا پنج در یازده رشته) آشنایی بیشتر ...

 (2)   برای خرید محدود اطلاعات شرکت ها به صورت لیستی (مثلاً یک استان) یا اطلاعات جامع یک شرکت خاص اینجا کلیک کنید.
در صورتی که توضیحات بخش های مختلف کافی نیست، پرسش های خود را از طریق شماره های مندرج در فرم تماس با ما مطرح فرمایید.
   
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید