* شما از طریق این صفحه می توانید پیام خود را به صورت الکترونیک برای ما ارسال کنید.
* در صورتی که پیام شما مستلزم پاسخ باشد، این پاسخ به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
* راه های ارتباطی دیگر نیز در «پایین صفحه» توضیح داده شده اند.
مشخصات
پیام
پیوست
فایل را به اینجا بکشید و رها کنید یا برای انتخاب کلیک کنید ...

      
گروه مهندسان عمران و کامپیوتر ثانیه (گروه ثانیه)

نشانی: مشهد، بلوار میثاق، امیریه 37، شهید نجفی یک، مجتمع امیرالمؤمنین (ع)، بلوک 33B، طبقه 4، واحد 22.
کد پستی: 9187454694
تلفن: 051-35247663
پیام رسان ها: 7685 828 0921
سامانه پیام کوتاه: 30005377777753
 وب سایت: www.sceg.ir 
پست الکترونیک: info @ sceg.ir

مهندس علی رفیعی صاحب امتیاز و مدیر گروه ثانیه

تلفن همراه: 7753 321 0915
7753 321 0930

ارسال نظر جدید