«به نام آفریننده»
پنجشنبه, 26 فروردين 1400
sms: +98 30005377777753

پنجره جزئیات اطلاعات شرکت های نرم افزار پیمانکاران 98


این پنجره کامل ترین اطلاعات را در مورد هر شرکت به صورت گرافیکی ارائه کرده و همواره هم نام شرکت گشوده می شود. فراخوانی این پنجره فقط از جدول پنجره های فهرست و جستجو و با کلیک بر روی نام شرکت مقدور است.
برای مشاهده شرکت دیگر بستن این پنجره لازم نیست. فقط بر روی نام شرکت در جدول تهیه شده کلیک کنید. اطلاعات پنجره به صورت خودکار تغییر می کند.
جزئیات هر شرکت شامل سه بخش عمده است: 1) مشخصات پیمانکار 2) فعالیت های گذشته و جاری 3) اطلاعات ثبتی
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
مشخصات پیمانکار:
در این بخش نام شرکت، مدیر عامل، استان، نشانی، تلفن، شناسه ملی، صلاحیت ها، تاریخ صدور گواهی نامه و صادر کننده آن نمایش داده می شوند.

جستجوی در اینترنت:
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور  با کلیک بر روی این دکمه نرم افزار به صورت خودکار و به صورت های زیر شرکت مورد نظر را با گوگل در اینترنت جستجو خواهد کرد. این امکان ابزاری بسیار کاربردی برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرکت هاست. اطلاعات جدید را می توانید در بخش «یادداشت های کاربر» به نرم افزار اضافه کنید.
الف) نام شرکت
ب) «سایت شرکت پیمانکاری» + نام شرکت + استان + محل ثبت
ج) نام شرکت + نام مدیر عامل
این سه رشته عبارت همزمان ولی به طور مجزا در مرورگر جستجو خواهند شد. ضمناً نام شرکت نیز به حافظه کپی می شود.

علامت گذاری تماس:
شما پس از برقراری تماس با هر شرکت می توانید یکی از این سه حالت زیر را با کلیک بر روی دکمه مربوط به شرکت اختصاص دهید:

نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور  دکمه گوشی سبز: شماره تلفن صحیح است + تاریخ
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور  دکمه گوشی نارنجی: عدم پاسخ گویی + تاریخ
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور  دکمه گوشی قرمز: شماره تلفن اشتباه است + تاریخ
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور  دکمه گوشی خاکستری (پیش فرض تمام شرکت ها): شما تاکنون با این شرکت تماس نگرفته اید.
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
فعالیت های گذشته و جاری:

مقیاس:
میله قرمز رنگ عمودی سمت راست پنجره، مقیاس هر شرکت را نسبت به کوچک ترین پیمانکار موجود در نرم افزار مشخص می کند.
سقف این مقیاس دارا بودن همزمان یازده پایه یک است که هیچ پیمانکاری در کشور چنین مقیاسی ندارد.
عدد مقیاس بر مبنای مجموع حداکثر ظرفیت ریالی مجاز پیمانکار و توسط نرم افزار محاسبه می شود. بزرگ ترین مقیاس 631  و کوچک ترین مقیاس یک است (نه صفر).
میله متناسب با مقیاس شرکت تکمیل (رنگی) و عدد مقیاس کنار آن درج می شود.

جاری:
میله سبز رنگ عمودی سمت راست پنجره، بیان گر مجموع رقم ریالی قراردادهای جاری پیمانکار است.
عدد بالای میله حداکثر ظرفیت ریالی مجاز شرکت است.
متناسب با مجموع رقم قراردادهای جاری نسبت به حداکثر ظرفیت، میله تکمیل (رنگی) و رقم مجموع قراردادها و ظرفیت اشغال شده برحسب درصد کنار آن درج می گردد.
اگر رقم مجموع قراردادهای جاری از مجموع رقم ظرفیت ریالی بیشتر باشد، یک علامت تعجب سفیدرنگ پایین میله نمایش داده می شود. در این شرایط رقم قراردادها و درصد آن وسط میله قرار می گیرند.

امتیاز:
میله آبی رنگ عمودی سمت راست پنجره، بیان گر مجموع امتیاز قراردادهای تأیید شده پیمانکار است.
سقف میله عدد 10،000 است و متناسب با آن میله تکمیل (رنگی) و امتیاز در کنار آن نمایش داده می شود.
در صورتی که امتیاز پیمانکار از 10،000 بیشتر باشد، میله به صورت کامل رنگی می شود و عدد امتیاز، بالای آن نمایش داده می شود.
برای امتیاز های بیشتر از 10،000 به ازای هر ده هزار امتیاز یک ستاره کوچک و برای بیشتر از 100،000 به ازای هر صدهزار امتیاز یک ستاره بزرگ (شکل بالا) درون میله درج می گردد.

صلاحیت ها:
جاری و امتیاز به تفکیک برای هر صلاحیت به صورت میله های افقی سمت چپ پنجره نمایش داده می شوند.
در مقابل هر صلاحیت میله بالایی مربوط به قراردادهای جاری و میله پایینی مربوط به امتیاز قراردادهای تأییدشده همان صلاحیت است.
رشته صلاحیت زیر آن و پایه صلاحیت سمت چپ آن نمایش داده می شود.

صلاحیت ها - جاری:
سمت راست میله بالایی صلاحیت، حداکثر ظرفیت ریالی مجاز همان صلاحیت درج می گردد.
متناسب با رقم قراردادهای جاری صلاحیت نسبت به حداکثر ظرفیت، میله بالایی از چپ به راست تکمیل (رنگی) و رقم مجموع قراردادهای همان صلاحیت و ظرفیت اشغال شده برحسب درصد کنار آن درج می گردد.
در صورتی که مجموع رقم قراردادهای جاری صلاحیت از حداکثر ظرفیت همان صلاحیت بیشتر باشد، میله به صورت کامل تکمیل شده و یک علامت تعجب سفید افقی سمت راست و روی آن و یک علامت تعجب عمودی سمت راست صلاحیت درج می گردد. در این شرایط رقم قرارداد و درصد آن بالای میله قرار می گیرند.

صلاحیت ها - امتیاز:
میله پایین صلاحیت، متناسب با امتیاز قراردادهای تأیید شده صلاحیت نسبت به امتیاز کل پیمانکار تکمیل (رنگی) و عدد مربوط زیر آن درج می شود.
اگر امتیاز صلاحیت از 4 برابر امتیاز معادل قراردادی برابر با حداکثر ظرفیت ریالی صلاحیت بیشتر باشد، یک علامت تعجب سفید افقی سمت راست میله و داخل آن نمایش داده می شود.
برای پایه های پنج تا دو اگر امتیاز صلاحیت بیش از ده برابر حداقل مورد نیاز برای پایه بالاتر باشد، یک علامت تعجب تیره افقی سمت راست میله و خارج آن نمایش داده می شود.

تعداد بسیار اندکی از شرکت ها دارای جاری و امتیاز به احتمال قوی غلط بوده اند. این داده های غلط در نرم افزار صفر منظور می کردند. اما در این پنجره داخل میله قسمت مربوط با چند علامت (×) پر شده و همان عدد احتمالاً غلط نیز نمایش داده می شود.
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
اطلاعات ثبتی:

نوع:
نوع شرکت پیمانکاری را مشخص می کند. معمولاً این شرکت ها «سهامی عام» یا «سهامی خاص» یا «با مسؤولیت محدود» هستند.

عنوان:
منظور از عنوان، نام دقیق شرکت است. عنوان گاهی در حد یکی دو کلمه پیشوندی یا پسوندی با نام شرکت متفاوت است.

نشانی محل اقامت قانونی:
آخرین نشانی ابرازی پیمانکار به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. خاطر نشان می سازد به روزرسانی این نشانی الزام قانونی داشته و در صورت مغایرت تمام مسؤولیت آن متوجه شرکت خواهد بود. این نشانی باید با نشانی دفتر پیمانکار یکسان باشد؛ هر چند از نظر قانونی الزامی نیست.

کد پستی:
کدپستی محل اقامت قاونی است.

واحد ثبتی:
واحد ثبتی شرکت را اعلام می کند که معمولاً نام یک شهر است.

شماره ثبت:
شماره ثبت شده در واحد ثبتی را اراده می کند.

تاریخ تأسیس:
تاریخ تأسیس شرکت را ارائه می کند.

دکمه چاپ مشخصات:
با این دکمه می توانید تمام اطلاعات شرکت را به صورت متنی و صفحه بندی شده بر روی کاغذ چاپ کنید. با اجرای این فرمان پنجره صفحه آرایی و تنظیمات چاپگر (Page setup and Printer settings) نمایش داده می شود.

دکمه چاپ پنجره:
به کمک این دکمه آن چه در پنجره مشاهده می شود به صورت یک کارت ویزیت رنگی بر روی کاغذ چاپ می شود. با اجرای این فرمان پنجره صفحه آرایی و تنظیمات چاپگر (Page setup and Printer settings) نمایش داده می شود.

دکمه عکس برداری:
از این طریق پنجره به صورت یک فایل عکس با ساختار png در مسیر مورد نظر کاربر ذخیره می شود.

دکمه رنگ دهی:
با این دکمه کاربر می تواند به شرکت رنگ تخصیص دهد و یا رنگ تخصیص داده شده را تغییر داده و یا حذف کند. با این کار به هنگام نمایش شرکت در جدول پس زمینه ردیف مربوط به همین رنگ در خواهد آمد.
این امکان برای ایجاد مفاهیم دیداری در بانک اطلاعات است. به عنوان مثال شما شرکت هایی را که با آن ها تماس گرفته اید و مشتری شما نیستند، زرد می کنید. شرکت هایی را که برای آن ها کاتالوگ ارسال کرده اید سبز می کنید و ...

دکمه درج یادداشت:
به کمک این دکمه می توانید برای یک شرکت یادداشت منظور کرده و یا یاددشت های قبلی را ویرایش و یا حذف کنید. این یادداشت ها در جداول قابل نمایش است.
این امکان موجب تکمیل یا اصلاح اطلاعات شرکت خواهد شد. به عنوان مثال شماره تلفن دیگری نیز از شرکت در اختیار شما قرار می گیرد و یا نشانی نمایندگی شرکت در شهر خود را به دست می آورید و یا توضیحاتی لازم است و ... همه این ها را می توانید برای شرکت یادداشت کنید. طول این یادداشت نمی تواند از 1024 کاراکتر بیشتر باشد.

دکمه اعلام اشتباه:
اگر اطلاعات شرکتی صحیح نبود، می توانید از این طریق موضوع را به ما منعکس کنید تا در نسخه های بعدی مورد توجه شود. لطفاً این اقدام را برای شرکت هایی که فقط حائز پایه های چهار و پنج هستند، انجام ندهید.
  
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!