«به نام آفریننده»
پنجشنبه, 26 فروردين 1400
sms: +98 30005377777753

پنجره فهرست نرم افزار پیمانکاران 98

 
پنجره فهرست (List) مهم ترین بخش نرم افزار است و به کمک آن می توانید به اشکال مختلف فهرست شرکت های مورد نظر خود را تهیه کنید. برای تهیه فهرست مناسب لازم است ابتدا «نکات مهم» پنجره دستیار را مطالعه فرمایید.

فهرست گیری های بسیار متنوعی قابل انجام است. به عنوان مثال:
- فهرست تمام شرکت های پیمانکار در استان تهران
- فهرست شرکت های پیمانکار پایه یک آب مستقر در استان اصفهان و استان فارس که در سال 95 و 96 گواهی نامه دریافت گرده اند.
- فهرست شرکت های پیمانکار کل کشور که دارای پایه 3 هستند و رقم قراردادهای جاری آن ها بیش از یک میلیارد تومان است.
- فهرست شرکت های پیمانکار استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی که به طور توأم دارای پایه یک آب و پایه 3 ابنیه باشند و امتیاز قراردادهای تأیید شده آن ها بیش از 1000 است.
- فهرست شرکت های پیمانکار استان های ... و ... و ... و ... و ... و ... که دارای یکی از این پایه ها باشند 1- ... 2- ... 3- ...
- فهرست تمام پیمانکاران راه کشور
- فهرست تمام پیمانکاران کشور
و به هر شکل و تنوع قابل تصور دیگر.
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
برای تهیه فهرست مورد نظر خود باید گام های زیر را طی کنید:

استان محل استقرار:
از کادر استان محل استقرار، استان های مورد نظر خود را انتخاب کنید. فهرست گیری فقط در همین استان ها صورت می پذیرد.
اگر مورد نظر شما تمام استان هاست (کل کشور) بر روی مربع «همه استان ها» تیک بزنید. با برداشتن تیک این مربع انتخاب همه استان ها لغو می شود.
زمانی که تعدادی از استان ها انتخاب و تعدادی انتخاب نشده اند، این مربع در حالت نامعین (مربع توپر) نمایش داده می شود.

صلاحیت ها:
صلاحیت های مورد نظر خود را از جدول مربوط انتخاب کنید. (رشته و پایه)
اگر همه صلاحیت ها یا همه صلاحیت های پایه یک یا همه صلاحیت های پایه دو و ... مد نظر شماست، مربع مربوط را تیک بزنید.
این مربع ها هنگامی که تعدادی از زیرمجموعه هایشان انتخاب شده و تعدادی انتخاب نشده اند به حالت نامعین (مربع توپر) نمایش داده می شوند.

کلیدهای «و» و «یا»:
با کلیک کردن بر روی هر یک از این دکمه ها برای نرم افزار مشخص می کنید که صلاحیت های علامت خورده در جدول به چه صورت مورد بررسی قرار گیرند.
انتخاب «و» به مفهوم تهیه فهرست شرکت هایی است که همه صلاحیت های انتخاب شده را دارا باشد. شرکت های دارای صلاحیت ... و ... و ... و ... .
انتخاب «یا» که پیش فرض نرم افزار است به مفهوم تهیه فهرست شرکت هایی است که حداقل یکی از صلاحیت های انتخاب شده را دارا باشد. شرکت های دارای صلاحیت ... یا ... یا ... یا ... .

سایر معیارها:
از کادر سایر معیارها سال اخذ یا تمدید گواهی نامه، مقیاس شرکت نسبت به کوچک ترین پیمانکار، رقم قراردادهای جاری و امتیاز قراردادهای تأیید شده را انتخاب کنید. در حالت پیش فرض تمام این گزینه ها علامت خورده هستند.

تولید فهرست:
بر روی دکمه «تولید فهرست» کلیک کنید تا فهرست شرکت های مورد نظر شما در جدول نمایش داده شود.
در حین تهیه فهرست نوار پیشرفت کار در زیر جدول سمت چپ نمایش و پس از تهیه تعداد شرکت های فهرست تهیه شده زیر - راست جدول در قسمت «تعداد ردیف های جدول» نمایش داده می شود.

نمایش نمودار:
به محض تهیه فهرست، نمودار فراوانی صلاحیت های موجود در فهرست تهیه شده به صورت میله ای نمایش داده می شود.

نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور
جدول:
اطلاعات موجود در جدول عبارتند از:
نام شرکت، نام مدیر عامل، استان محل استقرار، نشانی، تلفن، گواهی نامه، صلاحیت ها، مقیاس، جاری (میلیون تومان)، امتیاز، یادداشت های کاربر
برای نمایش یا عدم نمایش ستون ها باید از منوی «تنظیمات جدول» استفاده کنید.

مرتب کردن:
بعد از تهیه فهرست با کلیک کردن بر روی سرستون مورد نظر می توانید جدول را براساس آن ستون (به جز ستون صلاحیت ها) مرتب کنید.

تغییر اندازه ستون ها:
با قرار دادن اشاره گر موس بین سر ستون ها و کشیدن آن می توانید عرض ستون ها را به اندازه دلخواه خود تغییر دهید.

تغییر اندازه جدول:
با ماکسیمایز کردن پنجره و محاط شدن آن در صفحه نمایش و عریض تر شدن پنجره به طور خودکار بیشتر عرض صفحه به جدول اختصاص داده می شود. نمایشگرهای عریض در این مورد بسیار کارساز خواهند بود.

رنگ سطرها:
اگر به شرکتی رنگ تخصیص داده باشید، در فهرست پس زمینه ردیف آن شرکت به همان رنگ نمایش داده می شود. در حالت طبیعی پس زمینه سفید است.

نمایش جزئیات:
برای نمایش جزئیات اطلاعات هر شرکت بر روی نام شرکت در جدول کلیک کنید تا پنجره ای هم نام شرکت گشوده شود.
برای مشاهده جزئیات شرکت های مختلف لازم نیست، پنجره جزئیات را ببندید. کلیک کردن بر روی نام شرکت در جدول اطلاعات پنجره را تغییر خواهد داد.

منوی تنظیمات جدول:
این منو چگونگی نمایش ستون های جدول را مشخص می کند.
نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور

نحوه نمایش - رؤیت دائم نام شرکت:
پس از تولید فهرست، در صورتی که عرض جدول از فضای نمایش آن بیشتر باشد می توانید با یک اسکرول بار که در پایین جدول نمایش داده می شود، جدول را به چپ و راست منتقل کنید تا ستون های مورد نظر را ببینید. تیک زدن بر روی این زیر منو باعث می شود حتی با تغییر اسکرول بار ستون نام شرکت به طور ثابت در سمت راست جدول نمایش داده شود.

نحوه نمایش - عریض:
عرض تمام ستون های قابل نمایش را به نحوی تنظیم می کند که تمام متن درون آن مشاهده شود.

مدیر عامل:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «مدیر عامل» در جدول می شود.

استان:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «استان» در جدول می شود.

نشانی دفتر:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «نشانی» در جدول می شود.

تلفن دفتر:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «تلفن» در جدول می شود.

تاریخ اخذ یا تمدید گواهی نامه:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «گواهی نامه» در جدول می شود.

صلاحیت ها:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «صلاحیت ها» در جدول می شود.

مقیاس نسبت به کوچک ترین شرکت:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «مقیاس» در جدول می شود.

رقم قراردادهای جاری:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «جاری» در جدول می شود. ارقام این ستون همواره برحسب میلیون تومان است.

امتیاز قراردادهای تأیید شده:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «امتیاز» در جدول می شود.

یادداشت های کاربر:
تیک زدن این زیر منو باعث نمایش ستون «یادداشت های کاربر» در جدول می شود.

منوی عملیات جدول:

نرم افزار پیمانکاران: بانک اطلاعات پیمانکاران سراسر کشور

نمایش نمودار آماری:
با این زیر منو می توانید نمودار فراوانی صلاحیت های شرکت مندرج در جدول را به شکل میله ای مشاهده کنید. این نمودار به طور خود کار پس از تهیه فهرست نیز نمایش داده می شود.

مرتب کردن بر اساس رنگ ردیف ها:
جدول با کلیک بر روی سر ستون ها بر اساس همان ستون مرتب می شود. اگر بخواهید جدول را بر اساس رنگ های تخصیص داده شده به شرکت ها مرتب کنید می توانید از این زیر منو کمک بگیرید.

حذف رنگ تمام شرکت های جدول:
با این زیر منو رنگ های تخصیص داده شده به شرکت های نمایش داده شده در جدول را حذف می کنید.

حذف یادداشت تمام شرکت های جدول:

با این زیر منو تمام یادداشت های کاربر برای شرکت های نمایش داده شده در جدول را حذف می کنید.

چاپ بر روی کاغذ:
این زیر منو برای چاپ صفحه بندی شده جدول بر روی کاغذ استفاده می شود. پس از اجرای این زیر منو ابتدا عبارت زیر نویس جدول از شما درخواست شده و پس از آن پنجره صفحه آرایی و تنظیمات چاپگر (Page setup and Printer settings) نمایش داده می شود.
لازم به ذکر است، فقط ستون های قابل رؤیت (قابل تغییر) در جدول چاپ می شوند و ستون صلاحیت ها، مقیاس، جاری و امتیاز در هر صورت چاپ نمی شود. ضمنآ عرض ستون ها بر روی کاغذ تابعی از عرض ستون های نمایش داده شده در جدول (قابل تغییر) می باشد. بنابر این شما می توانید ستون های مورد نظر خود را برای چاپ انتخاب کرده و عرض آن ها را تنظیم کنید.

جستجوی یک شرکت در جدول:
پس از تهیه فهرست به کمک این زیر منو می توانید تمام یا قسمتی از نام یک شرکت را در جدولی که تهیه شده جستجو کنید. در صورت موفق بودن جستجو ردیف مربوط علامت زده شده و بنا به خواست کاربر جستجو دوباره در ردیف های بعدی جدول ادامه می یابد.

خروج:
کلیک بر روی دکمه فلش پایین و سمت چپ صفحه این پنجره را می بندد.
  
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!