«به نام آفریننده»
سه شنبه, 14 تیر 1401
sms: +98 30005377777753
سایت جدید

نرم افزار حسابداری مرکز کاریابی خراسان

نرم افزارهای گروه ثانیه
این نرم افزار به سفارش مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خراسان و توسط گروه ثانیه طراحی و اجرا گردیده و در سال 85 به بهره برداری رسیده است.
   نرم افزارهای گروه ثانیه
این نرم افزار به طور کلی برای انجام امور حسابداری مرکز، تشکیل بانک مالی کارجویان، امکان بررسی وضعیت کارجویان و ارتباط آن ها با کارفرمایان، ثبت هزینه ها و ... تهیه شده است.
 نرم افزارهای گروه ثانیه
به طور جزئی تر می توان قابلیت های زیر را در نظر گرفت:
- تهیه دو پرونده (پرسنلی و مالی) برای هر کارجو
- تهیه صورت حساب هزینه کرد برای بازه زمانی دلخواه به صورت مجزا یا ترکیبی از هزینه ها
- امکان جستجوی متنوع کارجو بر اساس فیلد دلخواه
- پیش گیری از تشکیل پرونده تکراری
- در نظر گرفتن 5 نوع وضعیت و 5 بار فرصت معرفی برای هرکارجو
- ارائه گزارش خلاصه و تفصیلی مالی وضعیت های جاری به تفکیک وضعیت و برای بازه زمانی دلخواه
- ارائه گزارش خلاص و تفکیکی مالی یکی یا بیشتر از وضعیت ها بر اساس کارگاه های هدف و در بازه زمانی دلخواه
- تشکیل بانک نرم افزاری کارجویان بر اساس دو فیلد با دسترسی مستقیم (بدون جستجو)
نرم افزارهای گروه ثانیه
 از ویژگی های این نرم افزار می توان موارد زیر را برشمرد:
- استفاده از منطق تفکیکی در تهیه پنجره ها و حداقل کردن تصمیم گیری های کاربر برای حذف خطاهای سهوی
- امکان تعریف و اصلاح کاربران با سطوح دسترسی مختلف
- محیطی زیبا با کاربری بسیار آسان - درج تقویم هجری شمسی
- تهیه به زبان فارسی
- درج راهنمای فارسی
- اعلان پیام های مناسب به کاربر بر حسب ضرورت
- حذف فیلدهای غیر فعال برای کاربر به علت تعدد فیلدها و پیش گیری از سردرگمی
- امکان چاپ مستقیم به صورت صفحه بندی شده بر روی کاغذ
 نرم افزارهای گروه ثانیه 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

نظرات شما بزرگواران در سایت قدیم منتشر نمی شود. لطفاً به سایت جدید مراجعه فرمایید.

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.
 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!