«به نام آفریننده»
يكشنبه, 14 آذر 1400
sms: +98 30005377777753
سایت جدید

فهرست کتاب های مهندسی عمران - هیدرولوژی و آب شناسی

کتاب های عمرانی - گروه آب و هیدرولیک
 
ردیفعنوان کتابپدیدآورناشر
1 آب سنجی کاربردی مؤلفین تهمینه بیگلری ؛ مهسا عینی تهران: کلام پویا
2 آب شناسی (هیدرولوژی): برنامه نظری تألبف محمودجواد جنیدی تهران
3 آب شناسی کاربردی مؤلف همایون مقیمی تهران: دانشگاه پیام نور
4 آب و زیستگاه شهری: مطالعات هیدرولوژی در برنامه ریزی شهری (هیدرولوژی شهری) محمدرضا اصغری مقدم تهران: سرا
5 آب یابی، کاربرد ژئوفیزیک در شناخت آبهای زیرزمینی مؤلف ژل آستیه ؛ ترجمه و تدوین علی اصغر موحد دانش تبریز: عمیدی
6 آبهای زیرزمینی (تئوری - کاربردی) تألبف ناصر حاجیان اصفهان: کنکاش
7 آشنایی با دنیای آب نویسنده تربهانات ؛ مترجم علاآ الدین ملکی تهران: شرکت پردیس
8 آموزش هیدرولوژی از طریق حل مسئله حسین افضلی مهر، منیره فرامرزی، فاطمه انوری اصفهان: نشر ارکان اصفهان
9 اتوبوس جادویی و سفر به شبکه ی آب رسانی نویسنده جوآنا کول؛ تصویرگر بروس دگن؛ مترجم ابراهیم ابراهیمی تهران: سبزاندیشان
10 استفاده از ایزوتوپها و روش های پرتوتابی در مدیریت آب،خاک و تغذیه گیاه (تهیه کننده) فائو؛ترجمه حسین عباسعلیان تهران: پلک
11 اصول کاربرد تکنیک های هسته ای در بررسیهای هیدرولوژی (تألبف ل ل تاچر)؛ ترجمه عباس هنرمند تهران: وزارت نیرو، موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب
12 اصول مهندسی هیدرولوژی نوشته ژرمنیراس ؛ ترجمه حسین صدقی اهواز
13 اصول هیدرولوژی جغرافیایی تألبف برایان جی نپ ؛ مترجم رضا خوش رفتار رشت: دانشگاه آزاد اسلامی رشت
14 اصول هیدرولوژی جنگل تألبف: هیولت، نونز ؛ ترجمه ایرج کامیاب تهران: انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
15 اصول هیدرولوژی کاربردی تألبف امین علیزاده مشهد: دانشگاه امام رضاع
16 اصول هیدرولوژی کاربردی (آب سنجی کاربردی) مؤلفین تهمینه بیگلری، مهسا عینی تهران: برزی
17 اقیانوس شناسی و اکولوژی شیلات =‎Fisheries Oceanography and ecology نویسندگان (تیوو لاوستو، موری ال هیز)؛ مترجم جلال ولی الهی تهران: موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران
18 بررسی مقدماتی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج گواتر (آذر لغایت آبان) مجری پروژه بخش آبشناسی ؛ تهیه و تنظیم ابراهیم زارعی تهران: موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور - چابهار
19 بررسی و بهره برداری آبهای زیرزمینی تألبف ژکاستانی ؛ ترجمه داود چهرازی  
20 برنامه ریزی محیطی با تاکید بر هیدرولوژی شهری مؤلفان جمال محمدی، محمدرضا طلاکش اصفهان: صنوبر
21 پرسشهای چهارگزینه ای هیدرولوژی مؤلف علی رضا شکوهی لنگرودی ؛ با همکاری سعید جعفرزاده تهران: دیباگران تهران
22 تجزیه و تحلیل مسائل هیدرولوژی کاربردی مؤلف فرزانه طهموریان تهران: فدک ایساتیس
23 تحلیل فراوانی وقایع و ریسک در هیدرولوژی ج دبلیوکایت ؛ ترجمه ابوالقاسم بزرگ نیا (و دیگران) مشهد: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات
24 تست هیدرولوژی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد تألبف رضا آقانوری تهران: اندیشه مهر
25 جغرافیای چرخه آب (سیکل آب) مؤلف رژه لامبرت ؛ مترجم ابراهیم شفیعی اهر: دانشگاه آزاد اسلامی اهر
26 جغرافیای طبیعی شهر : ""هیدرولوژی و سیل خیزی شهر تألبف محمدرضا اصغری مقدم ؛ ویراستار مهناز پروازی تهران: نشر مسعی
27 جغرافیای طبیعی کردستان موکریان با تاکید بر حوضه زاب شهرستانهای: (سردشت، بانه) تألبف سعید خضری ؛ با مقدمه محمدرضا ثروتی تهران: ناقوس
28 حفاظت آب و خاک: هواشناسی و هیدرولوژی ترجمه جمال قدوسی بی جا: بی نا
29 حل معادلات جریان غیردائم با استفاده از ماشین حساب الکترونیک تهیه کننده پروانه رضوی تهران: وزارت نیرو، موسسه بررسیها و آزمایشگاههای منابع آب
30 خانواده توزیع گاما و توزیعهای منشعب از آن جهت کاربرد در هیدرولوژی نوشته برنارد بابی و فهیم آشکار؛ ترجمه رضایی پژند، ابوالقاسم بزرگ نیا مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد
31 خلاصه درس و پرسشهای چهارگزینه ای هیدرولوژی مهندسی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد گردآورندگان امیر آقاکوچک، نسرین نصرالهی ؛ زیرنظر فیروز بهادری خسروشاهی تهران: انگیزه
32 درسنامه هیدرولوژی مؤلف اعضای هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی ؛ (برای) سنجش تکمیلی مدرسی تهران: سنجش
33 زمین شناسی،ژئومورفولوژی و هیدرولوژی زمینهای شور نوشته ژ-گوشه -س-بوردنی ؛ ترجمه احمد معتمد،فرامرز پور معتمد تهران: انتشارات مرکز پژوهشهای بیابانی دانشگاه تهران
34 ژئوهیدرولوژی (در جغرافیا) استخرهای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی تألبف پرویز کردوانی تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
35 سرگرمیهای هیدروژئولوژی آک لاریونف ؛ ترجمه ی دونس مسکو: میر
36 سنجش از دور در هیدرولوژی تألبف ای تی انگمن، آرجی گورنی ؛ ترجمه سعید حافظی، احمد فاتحی مرج تهران: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آنجیزداری
37 سیستم شبیه سازی هیدرولوژی (تهیه و تنظیم مرکز مهندسی آبشناختی ایالات متحده)؛ مترجم علی عصاره، احمد علی توکلی زاده اهواز: ترآوا
38 سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی ‎) HEC - HMSاچ، ای، سی - اچ ام اس) مؤلفان سعید موسوی ندوشنی، علی داننده مهر تهران: دیباگران تهران
39 سیستمهای خودکار هشدار سیل محلی: مرجع شماره هیدرولوژی سازمان ملی هواشناسی فوریه تألبف سازمان ملی و هواشناسی؛ ترجمه علیرضا مخترع ؛ ویرایش و تدوین عبدالرحیم صلوی تبار، داود رحمانیان ؛ (برای) شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهران: پیک نور
40 سیستمهای هیدرولوژیکی مدل سازی بارندگی - رواناب تألبف وی - پی - سینگ ؛ ترجمه محمدرضا نجفی تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
41 شرح جامع هیدرولوژی و هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی مؤلف کاظم شاه وردی تهران: ارشد
42 شناخت آب سالم (بویژه آبهای زیرزمینی و آلودگی آنها) تألبف ژیلبرت کاستانی ؛ ترجمه محمدی فتیده تبریز: دانشگاه تبریز
43 شناخت آبهای زیرزمینی (ژئوهیدرولوژی) تألبف راجرد ویست ؛ ترجمه هرمز پازوش تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
44 شناخت منابع آب تألبف ژیلبرت کاستانی ؛ ترجمه محمدمحمدی فتیده رشت: دانشگاه گیلان
45 شناسایی آب و شناسایی فاضلاب گردآورنده مرتضی حسینیان تهران: فنی حسینیان: شهرآب
46 فرهنگ بین المللی هیدرولوژی نویسندگان: سازمان جهانی هواشناسی و یونسکو ؛ مترجم: کمیته واژه های آب بی جا: طرح تهیه استانداردهای صنعت آب کشور
47 فلات مرکزی ایران: سیمای طبیعی استان یزد در ارتباط با مسائل کویری (بررسی عمومی - ژئومورفولوژی - پدولوژی - هیدرولوژی و هیدروژئولوژی) از عطاآالله قبادیان یزد
48 کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (‎GIS)‎) جی آی اس) در مهندسی هیدرولوژی تألبف و ترجمه همایون مطیعی، جلال داراخانی (برای) کمیته فنی سد و طغیان تهران: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
49 کاربرد شیمیایی و ایزوتوپی هیدرولوژی آبهای زیرزمینی محمدرضا احمدی پور تهران: فکر خلاق نوین
50 کاربرد قوانین آماری در هیدرولوژی مهندسی ترجمه و تدوین حجت الله ضیائی تهران: جهاد دانشگاهی دفتر مرکزی، بخش فرهنگی، واحد انتشارات
51 کاربرد کامپیوتر در هیدرولوژی: حل مسایل هیدرولوژی با نرم افزار های Surfer, Autocad, Excel و آموزشی آن ها مؤلفین کیوان سیفی، محمدهادی نظری فر تهران: شهرآب: آینده سازان
52 کاربری زمین: اثر متقابل اقتصاد، اکولوژی، هیدرولوژی اثر جی آراکالاگان ؛ ترجمه منوچهر طبیبیان تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
53 کتاب راهنمای آب تألبف عباس کمالی زاد تهران: انتشارات ایران
54 کلیات و اصول هیدرولوژی کاربردی مؤلفین علی کامران، حسین پورنجاتی اصل تهران: هزاره نو
55 مبانی تعیین محل چاه های آهکی مؤلف حمید بهروزی فر اهواز: دانشگاه شهید چمران
56 مبانی هیدرولوژی تألبف تیم دیوی ؛ ترجمه سعدالله ولایتی، حمیدرضا عسگری، مهدی ملازاده مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد
57 مبانی هیدرولوژی برای جغرافیا تألبف محمد رضا اصغری مقدم تهراندانشگاه آزاد اسلامیتهران مرکزی
58 مجمو1ه مقالات اولین کنفرانس هیدرولوژی ایران ؛ دانشگاه تهران، دانشکده فنی تا خرداد، =,‎Proceedings of first Iranian conference on Hydrology تهیه شده در شرکت مشاور مهاب قدس با همکاری کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، کمیته ملی هیدرولوژی ایران تهران: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
59 مجموعه آزمون های سال کنکور ارشد هیدرولوژی و هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی مؤلف کاظم شاه وردی - حجت احمد زاده تهران: ارشد
60 مجموعه دروس رشته زمین شناسی آب شناسی - مهندسی پدیدآورندگان اعضای هیئت علمی سنجش تکمیلی ؛ (برای) سنجش تکمیلی تهران: سنجش
61 مجموعه سوالات چهارگزینه ای هیدرولیک و هیدرولوژی (خلاصه دروس - پرسشهای چهارگزینه ای به همراه پاسخنامه تشریحی) ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد عمران تألبف و تدوین امین نوروزی تهران: کتاب آوا: راه نوین
62 مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد جغرافیا (هیدرولوژی و خاک ها) تهیه کنندگان گروه مؤلفین تهران: پردازش
63 مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زمین شناسی، آب شناسی (هیدرولوژی)، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی تهیه کننده گروه مؤلفین (انتشارات بهین نگار) تهران: بهین نگار
64 مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی آب شناسی هیدرولوژی (آبهای زیر زیرزمینی) تهیه کننده گروه مؤلفین (پردازش) تهران: پردازش
65 مدلسازی تئوریک سیستم در هیدرولوژی آب های سطحی نوشته الکساندر لاترمن؛ ترجمه سیامک بوداقپور تهران: دانشگاه آزاد اسلامیتهران جنوب
66 مدلهای هیدرولوژی بزبان ساده از عبدالرسول تلوری تهران: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
67 مروری کوتاه در هیدرولوژی بارش و آب رودخانه ها نگارش سیروس برملا تهران: الیاس
68 مسائل امتحانی آب در مهندسی عمران: گزیده ای از سوالات، تکالیف و پروژه های دکتر سعید سعیدی طی سال های تدریس در دانشگاه های داخل و خارج در درس های، مکانیک سیالات، هیدرولیک، هیدرولوژی مهندسی، سازه های هیدرولیک، آبرسانی سعید سعیدی تهران: بیژه
69 مطالعه هیدرولوژی و ژئو شیمی آبهای معدنی اطراف تهران محمدرضا غفوری بی جا: وزارت آب و برق، واحد آب
70 مقدمه ای بر ژئومورفولوژی کمی (کاربرد در هیدرولوژی) نویسنده علی نصیری ارومیه: جهاددانشگاهی،واحد استان آذربایجانغربی
71 مقدمه ای بر هیدرولوژی =‎Introduction to hydrology (وارن ویسمن و دیگران)؛ ترجمه و تدوین علی اصغر موحد دانش تبریز: عمیدی
72 مهندسی آب یارومیر نه مک ؛ ترجمه جلال حیدرپور؛ ویراسته فاطمه مصلحی تهران: مرکز نشر دانشگاهی
73 مهندسی آب و فاضلاب تألبف شجاع الدین سیمافر تهران: مبنا
74 مهندسی منابع آب تألبف ناصر رستم افشار تهران: سازمان تحقیقات منابع آب
75 هیدروژئوشیمی (رشته زمین شناسی) همایون مقیمی تهران: دانشگاه پیام نور
76 هیدروژئولوژی کارست (مفاهیم و روش ها) تألبف حسین کریمی وردنجانی شیراز: ارم شیراز
77 هیدرولوژی (ری ک لینسلی، ماکس آکوهلر، ژزف ل ه)؛ ترجمه محمدحسن مهدوی اردبیلی تهران
78 هیدرولوژی ترجمه محمدحسن مهدوی اردبیلی تهران
79 هیدرولوژی نویسنده گروه مؤلفین سنجش اول تهران: سنجش اول
80 هیدرولوژی مجید زاهدی، مریم بیاتی خطیبی تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
81 هیدرولوژی آب های سطحی تألبف ژان لو؛ ترجمه مجید زاهدی تبریز: نیا
82 هیدرولوژی آبهای زیر زمینی دیوید کیث تاد؛ عبدالرزاق رزاقی، قهرمان قدرت نما تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی
83 هیدرولوژی آبهای سطحی نوشته ژان لو؛ ترجمه مجید زاهدی تبریز: آناس
84 هیدرولوژی آبهای سطحی تألبف محمود رضا بهبهانی تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران
85 هیدرولوژی آبهای سطحی ایران علی اصغر موحددانش تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاههاسمت
86 هیدرولوژی بنیادی مؤلف حسین محمدی گرگان: آفتاب شرق گلستان
87 هیدرولوژی بنیادی مؤلف صفر گیاهرو تهران: سیاه قلم
88 هیدرولوژی بنیادی مؤلفین امیرحسین صمدی، صفر گیاهرو کرج: پیام فردوسی
89 هیدرولوژی بنیادی مؤلفین صفر گیاهرو، امیرحسین صمدی تهران: برهمن
90 هیدرولوژی پیشرفته تألبف محمدکارآموز، شهاب عراقی نژاد تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران، مرکز نشر
91 هیدرولوژی جنگل: مقدمه ای بر آب وجنگل نویسنده مینگته چانگ ترجمه وتدوین غلامرضا میرزائی، عسکری تشکریتحت نظارت و ویرایش امین علیزاده قائم شهر ؛ بابلدانشگاه آزاداسلامی قائمشهرمبعث
92 هیدرولوژی رگبار در حوضه های شهری مؤلف عثمان اکان ؛ مترجم سعید برومندنسب اهواز: دانشگاه شهید چمران
93 هیدرولوژی زیرزمینی تألبف پرویز ترابی تهرانی همدان: دانشگاه بوعلی سینا
94 هیدرولوژی شهری تألبف غلامعلی مظفری یزد: دانشگاه یزد
95 هیدرولوژی عمومی تألبف محمد مهدوی تهران: مرکز فرهنگی و انتشاراتی آیه
96 هیدرولوژی قاره ها کلود کوزاندی، مارک روبنسون ؛ ترجمه احمد معتمد، فرج الله محمودی تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت
97 هیدرولوژی کاربردی ون ته چاو، دیوید آرمیدمنت، لاری دبلیومیز ؛ ترجمه فائزه فروزنده تهران: مرکز نشر دانشگاهی
98 هیدرولوژی کاربردی تألبف محمد مهدوی تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
99 هیدرولوژی کاربردی (رشته جغرافیا گرایش طبیعی) سعداله ولایتی تهران: دانشگاه پیام نور
100 هیدرولوژی مرتع تنظیم و تدوین محسن محسنی ساروی تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران
101 هیدرولوژی مهندسی کی سوبرامانیا ؛ مترجم محمد شعبانی نی ریز: دانشگاه آزاد اسلامینی ریز: پژوهشی نوآوران شریف
102 هیدرولوژی مهندسی شجاع الدین سیمافر تبریز: دانشگاه صنعتی سهند
103 هیدرولوژی مهندسی عباس افشار تهران: مرکز نشر دانشگاهی
104 هیدرولوژی مهندسی محمد نجمایی تهران: سارا
105 هیدرولوژی مهندسی مؤلف امیرمهران جعفری تهران: دریای اندیشه
106 هیدرولوژی مهندسی تألبف ک سوبرا مانیا؛ ترجمه رضا هاشمی مشهد: شعرا
107 هیدرولوژی مهندسی مؤلف بنفشه نوروزی : گرگان: انتشارات نوروزی
108 هیدرولوژی مهندسی تألبف حمیدرضا صفوی اصفهان: ارکان دانش
109 هیدرولوژی مهندسی تألبف رضا الوانکار تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب
110 هیدرولوژی مهندسی (تئوری - عملی) تألبف ناصر حاجیان اصفهان: کنکاش
111 هیدرولوژی مهندسی برای دانشجویان عمران نویسندگان غلامحسن رضایی ولیسه، محمد رضایی ولیسه شاهرود: دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
112 هیدرولوژی مهندسی کاربردی (آب های سطحی): فیزیوگرافی و توپوگرافی حوزه های آبخیز تألبف و گردآوری میرامید هادیانی قائم شهر: دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر؛ بابل: مبعث
113 هیدرولوژی میدانی (برنامه ریزی و سازماندهی اندازه گیریهای میدانی مهندسی آب در صحرا) (مقدمه ای کاربردی با تاکید بر مناطق گرمسیری) نویسنده هنری گانستون ؛ مترجمین علی ایوب زاده، علی اکبر جمالی تهران: نوپردازان
114 هیدرولوژی و آمار مؤلف احمدشرافتی، رضاولی پور تهران: سنجش اول
115 هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی دیویدبی مک ورتر، دانیل کی سونادا؛ ترجمه محمود شریعتمدارطالقانی تهران: مرکز نشر دانشگاهی
116 هیدرولوژی ویژه کنکور کارشناسی ارشد مؤلفان هاجر نیک قلب،حمید مصاحبی تهران: فرهیختگان دانشگاه
117 هیدرولوژی: پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه تشریحی (ویژه ی آزمونهای کارشناسی) مؤلف مهدی رضاییان زاده تهران: دیباگران تهران
118 یادداشتهایی بر ایزوتوپ هیدرولوژی محمدرضا احمدی پور تهران: بهزاد


کتاب , مهندسی , کتاب عمران , کتاب مهندسی عمران , مهندسی , عمران , کتاب های عمرانی , کتاب های مهندسی عمران , فهرست , لیست  , کتاب های مهندسی , کتاب , کتاب ها  , کتابها ,  مهندسی عمران , فهرست کتاب های , لیست  کتاب های , هیدرولوژی , آب شناسی

 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

نظرات شما بزرگواران در سایت قدیم منتشر نمی شود. لطفاً به سایت جدید مراجعه فرمایید.

فهرست کتاب ها برای آشنایی است و فعلاً از طریق این سایت کتاب فروخته نمی شود.
لطفاً از بخش «نرم افزارهای عمرانی ما» بازدید فرمایید.

جستجوی یک کتاب در سایت

دسته بندی عناوین بخش کتاب های عمرانی

(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
noimage
دریل نمونه بردا ( کرگیر ) برند AGP
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
چهارشنبه, 26 آبان 1400
noimage
طراحی ،ساخت و نصب سازه های فولادی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
دوشنبه, 24 آبان 1400
تولید کننده انواع رنگهای صنعتی , دریایی, اینترزون , ماستیک بیتوم
تولید کننده انواع رنگهای صنعتی , دریایی, اینترزون , ماستیک بیتوم
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
دوشنبه, 24 آبان 1400
noimage
تهیه صورتجلسه و صورت وضعیت
(رسته آب / آبرسانی و آب و فاضلاب)
سه شنبه, 18 آبان 1400
مجری انواع اسکلت وساخت ساحتمان ازصفر تا کلید
مجری انواع اسکلت وساخت ساحتمان ازصفر تا کلید
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
يكشنبه, 16 آبان 1400
شرکت ساختمانی و عمرانی
شرکت ساختمانی و عمرانی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
پنجشنبه, 13 آبان 1400
noimage
شرکت راه و ساختمانی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
جمعه, 07 آبان 1400
برنامه ريزی و كنترل پروژه و اداره دفاتر فنی
برنامه ريزی و كنترل پروژه و اداره دفاتر فنی
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
سه شنبه, 04 آبان 1400