«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

نکاتی پیرامون محاسبات جریان یکنواخت در کانال های دایره ای

 
1) در محاسبات جریان یکنواخت، مجرا تحت فشار نمی شود.
2) در یک کانال دایره ای (تونل، لوله، کالورت و ...) حداکثر عمق جریان آزاد به دلیل محدود شدن عمق نرمال به قطر دایره، محدودیت دارد.
3) در کانال دایره ای در نظر گرفتن عمق آزاد و پوشش مفهومی ندارد.
4) حداکثر دبی در کانال های دایره ای در عمقی کمتر از قطر دایره محقق می شود. (حداکثر دبی در حالت پر نیست)
نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب
5) دبی های بزرگ تر از دبی مقطع پر و کوچک تر از دبی حداکثر، دارای دو عمق نرمال هستند. (مراجع هیدرولیک را مطالعه کنید) که نرم افزار همواره عمق کوچک تر را محاسبه می کند. چنین مقادیری با رنگ نارنجی در جدول نمایش داده می شوند.
نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب
6) با توجه به هندسه انتخابی شما و بر خلاف کانال های غیر سرپوشیده ممکن است برخی ردیف های محاسباتی جواب نداشته باشد (دبی به صورت آزاد نمی تواند از مقطع عبور کند). در این شرایط ردیف های بی جواب در جدول به رنگ قرمز نمایش داده شده و نمودار و نیز هندسه مقطع نمایش داده نمی شود.
نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب
نرم افزار چشمه: طراحی کانال انتقال آب
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

نرم افزار طراحی کانال انتقال , نرم افزار طراحی کانال , طراحی کانال انتقال آب , نرم  افزار طراحی کانال  آب , هیدرولیک کانال های باز , طراحی کانال , طراحی کانال بتنی , طراحی کانال خاکی , طراحی کانال غیرفرسایشی , جریان یکنواخت , جریان دائمی , عمق نرمال , ضریب مانینگ , مهندسی هیدرولیک , هیدرولیک مجاری باز , هیدرولیک , کانال آبرسانی , کانال انتقال , کانال آب , کانال آبیاری , طراحی شبکه آبیاری سطحی

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!