«به نام آفریننده»
دوشنبه, 30 فروردين 1400
sms: +98 30005377777753

قیمت نرم افزارهای گروه ثانیه


عنوان نرم افزار به ترتیب حروف الفبا قیمت (ریال) قیمت (تومان)
1
Icon48
نرم افزار ارزش
3،150،000 ریال
سیصد و پانزده هزار تومان
2
peymankaranicon
نرم افزار پیمانکاران - ساده
2،950،000 ریال دویست و نود و پنج هزار تومان
3
peymankaranicon
نرم افزار پیمانکاران - کامل
3،950،000 ریال سیصد و نود و پنج هزار تومان
4
0
نرم افزار چشمه 1،950،000 ریال یکصد و نود و پنج هزار تومان
5
0
نرم افزار کارون - سپیده 2،150،000 ریال دویست و پانزده هزار تومان
6
0
نرم افزار کارون - سحر
1،450،000 ریال یکصد و چهل و پنج هزار تومان
7
0
نرم افزار کارون - سلام
5،350،000 ریال پانصد و سی و پنج هزار تومان
8
0
نرم افزار کارون - صبح
3،450،000 ریال سیصد و چهل و پنج هزار تومان
9
0
نرم افزار کانال 1،150،000 ریال یکصد و پانزده هزار تومان
10
rw
نرم افزار Retaining Wall 1،650،000 ریال یکصد و شصت و پنج هزار تومان
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید