«به نام آفریننده»
شنبه, 09 مرداد 1400
sms: +98 30005377777753
شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.

قیمت نرم افزارهای گروه ثانیه


عنوان نرم افزار به ترتیب حروف الفبا قیمت (ریال) قیمت (تومان)
1
Icon48
نرم افزار ارزش
3،150،000 ریال
سیصد و پانزده هزار تومان
2
peymankaranicon
نرم افزار پیمانکاران - ساده
2،950،000 ریال دویست و نود و پنج هزار تومان
3
peymankaranicon
نرم افزار پیمانکاران - کامل
3،950،000 ریال سیصد و نود و پنج هزار تومان
4
0
نرم افزار چشمه 1،950،000 ریال یکصد و نود و پنج هزار تومان
5
0
نرم افزار کارون - سپیده 2،150،000 ریال دویست و پانزده هزار تومان
6
0
نرم افزار کارون - سحر
1،450،000 ریال یکصد و چهل و پنج هزار تومان
7
0
نرم افزار کارون - سلام
5،350،000 ریال پانصد و سی و پنج هزار تومان
8
0
نرم افزار کارون - صبح
3،450،000 ریال سیصد و چهل و پنج هزار تومان
9
0
نرم افزار کانال 1،150،000 ریال یکصد و پانزده هزار تومان
10
rw
نرم افزار Retaining Wall 1،650،000 ریال یکصد و شصت و پنج هزار تومان
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

نظرات شما بزرگواران در سایت قدیم منتشر نمی شود. لطفاً به سایت جدید مراجعه فرمایید.

شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.
شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.