«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

جزئیات محاسبات طراحی سازه ای

 
پس از طراحی سازه ای برای مشاهده جزئیات می توانید از منوی Design بر روی زیرمنوی Detail of Design کلیک کنید. پنجره مشابه شکل زیر گشوده خواهد شد:
Retaining wall : نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح
سطر اول:
بیان می کند که طراحی سازه ای دیوار حائل بر مبنای «آبا» و با یا بدون زلزله انجام شده است.
 
Load Combination: 
ترکیب بارگذاری مورد استفاده را نشان می دهد. در بارگذاری عادی ترکیب  1.25D + 1.5H و در بارگذاری زلزله D + 1.2H + 1.2E مورد استفاده قرار می گیرد. در این بارگذاری ها D بار مرده، H نیروی ناشی از فشار خاک و E نیروهای ناشی از زلزله است.
 
Earthquake factor:
ضریب بیشینه فشار افقی زلزله است که توسط کاربر قبلاً وارد شده. در بارگذاری عادی (بدون زلزله) این سطر نمایش داده نمی شود.
 
fc:
مقاومت فشاری استاندارد بتن مسلح است که قبلاً توسط کاربر وارد شده.
 
fy:
تنش تسلیم آرماتورهای مصرفی است که قبلاً توسط کاربر وارد شده.
 
vc:
تنش برشی مجاز بتن است که نرم افزار آن را محاسبه می کند.
 
Cover:
پوشش بتن روی آرماتورهاست که قبلاً توسط کاربر وارد شده.
 
Soil Ultimate Stress in Toe & Heel:
تنش نهایی پی در پنجه و پاشنه است. این تنش با تنش های محاسبه شده در تحلیل پایداری متفاوت بوده و ناشی از بارهای ضریب دار است.
 
جدول اول:
اولین جدول این پنجره به ترتیب مقادیر لنگر نهایی برحسب تن-متر، نیروی برشی نهایی بر حسب تن، تنش برشی نهایی بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تنش برشی مجاز بتن بر حسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع نمایش می دهد.
 
جدول دوم:
جدول دوم مساحت فولاد محاسبه شده برای یک متر طول، مساحت فولاد حداکثر، فولاد حداقل و مساحت انتخاب شده را برای بخش های مختلف دیوار نشان می دهد.
ستون Used Bending Bar آرایش فولادگذاری را برمبنای مساحت فولاد انتخاب شده ارائه می کند. به این نکته توجه داشته باشید که مقادیر این ستون الزاماً یکی از مقادیر ستون های سمت چپ نیست. (آیا می دانید چرا؟)
 
Note:
به شما تذکر می دهد که آرماتورهای حداقل (غیر خمشی) باید توسط کاربر کنترل شود. مثلاً فولاد حرارتی پی در هر دو جهت و نیز فولاد حداق عمودی و افقی در طره. این مقادیر آیین نامه ای هستند.
 
Minimum of Steel Area:
برای کمک به کاربر در محاسبه فولاد حداقل است.
 
Type total ratio of Steel:
نسبت همسان کل فولاد حداقل به سطح مقطع است. برای عرض یک متر این مقدار برابر با نسبت مساحت فولاد به عرض مقطع می شود. این نسبت را آیین نامه مشخص می کند.
 
Type tickness of member:
ضخامت همسان عضو مورد نظر است.
 
Arrangment of Bar for one face:
با فرض قرار دادن فولاد حداقل در هر دو وجه (چنان که مرسوم است) آرایش یک وجه را ارائه می کند. بدیهی است در صورت ضرورت این مقدار آرماتور در هر دو وجه اجرا خواهد شد.
 
کادر بالا و سمت راست:
Type your arbitrary distance ...
نرم افزار به جز پای طره در فاصله ای دلخواه از پای طره نیز تمام محاسبات را انجام می دهد. این فاصله به طور پیش فرض یک و نیم متر است. شما در این کادر می توانید فاصله مورد نظر خود را وارد کرده و البته حتماً برای اعمال فاصله جدید کلید ENTER را فشار دهید.
نتایج محاسبات این مقطع در جداول برای موقعیت با نام Arbitrary نمایش داده می شود. اگر این فاصله صفر منظور گردد برابر با موقعیت Base of Wall خواهد بود.
 
Type your Used Bar Diameter ...
نرم افزار به صورت پیش فرض از آرماتور 20 (فولاد کششی با قظر 20 میلیمتر) برای محاسبه آرایش فولادها استفاده می کند. شما در این کادر قطر آرماتور دلخواه را به میلیمتر وارد کرده و سپس کلید ENTER را فشار دهید. تمام آرایش فولادها با قطر جدید تغییر خواهند کرد.
 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

نرم افزار دیوار حائل , نرم افزار طراحی دیوار حائل , نرم افزار طراحی دیوار حائل بتنی , نرم افزار طراحی دیوار حائل طره ای , دیوار حائل , دیوار حایل , دیوار حائل بتن مسلح , مونونوبه , اوکابه , بتن مسلح , دیوار حائل طره ای , آبا , تحلیل پایداری , دینامیک خاک , بتن آرمه , فشار جانبی خاک , طراحی سازه ای

مهندسی پی , نرم افزار عمرانی , پایداری , ضریب اطمینان , واژگونی , لغزش , کلید برشی , طره , بهینه سازی , نیرو , لنگر , تنش , خاک و پی , زلزله , پی سازی , بتن , نیروی محرک , نیروی مقاوم , مهندسی عمران , پنجه , پاشنه , دال , سازه , نگهبان , تنش در پی , تنش در خاک , فولاد کششی , دیوار خمشی

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!