«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

زیرمنوی ورود داده های هیدروگراف ورودی

 
پنجره Input data of Hydrograph را می گشاید. این پنجره برای دریافت اطلاعات هیدروگراف (آبنمود) ورودی به مخزن طراحی شده است.
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
قدم به قدم:
1)  پس از گشودن پنجره، اطلاعات مورد نظر را که شامل زمان و دبی می باشد، در جدول سمت چپ وارد (و یا با راست کلیک الصاق) کنید. زیر جدول تعداد نقاط وارد شده نمایش داده می شود.
2) دکمه «کنترل توصیفی» را کلیک کنید. اگر همه چیز مرتب باشد، ترسیمه مقادیر دبی - زمان (زمان: محور افقی و دبی: محور عمودی) در کادر مربوط نمایش داده شده و کلید «تأیید و خروج» و لینک های پایین صفحه فعال می شوند. همچنین با انجام درون یابی، دبی حداکثر سیلاب نیز ارائه می گردد.
3) با فشردن کلید «تأیید و خروج» اطلاعات هیدروگراف در حافظه ذخیره و پنجره بسته می شود. لینک ها پایین صفحه نیز همین عمل را انجام داده و به علاوه شما را به پنجره مربوط به لینک منتقل می نمایند.
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
تذکرات:
- دبی حداکثر نماش داده شده با درون یابی محاسبه شده و الزاما بر یکی از نقاط هیدروگراف منطبق نیست.
- واحد زمان و دبی فقط بر حسب ساعت و متر مکعب بوده و غیر قابل تغییر است. به سازگاری واحدها توجه کنید.
- داده های زمان هیدروگراف حتما باید از صفر شروع شوند، اما دبی می تواند در لحظه صفر دارای مقداری بیش از صفر باشد.
- فواصل زمانی هیدروگراف باید با هم برابر باشند. اگر هیدروگراف شما این گونه نیست، نگران نباشید. نرم افزار به درون یابی های دقیق ریاضی مجهز است. می توانید از مسیر دستیار > درون یابی اسپلاین هیدروگراف مناسب را تهیه کرده و به جای هیدروگراف قبلی الصاق نمایید.
- همواره یک سطر اضافی در انتهای جدول وجود دارد. نگران آن نباشید.
- اندازه پنجره غیر قابل تغییر است.
- هر یک از لینک های زیر پنجره معادل یکی از زیر منوهای منوی «روندیابی سیلاب» می باشد.

معرفی راست کلیک جدول:
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
الصاق داده ها در جدول (ctrl+v):
برای الصاق دو ستون هم سطر از داده در جدول به کار می رود.
 
حذف داده ها از جدول (ctrl+Del):
تمامی اطلاعات جدول را پاک می کند.
 
درج یک سطر خالی (Alt+Space):
در موقعیت انتخاب شده از جدول یک سطر خالی برای افزودن اطلاعات در بین داده ها به کار می رود.
 
حذف سطر جاری (Del):
سطر جاری جدول را حذف می کند.
 
تعویض ستون های جدول (ctrl+s):
جای داده های موجود در ستون های جدول را با هم عوض می کند. بنابر این برای الصاق نباید نگران ترتیب ستون های کپی شده بود.
 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

نرم افزار توزیع رسوب , نرم افزار پخش سیل , نرم افزار روندیابی ذخیره ای , توزیع رسوب , افزایش سطح , روندیابی سیل , روندیابی سیلاب , نرم افزار روندیابی سیل , کاهش سطح , مخزن , هندسه , رسوب گذاری , سدسازی , روندیابی سیل , سیلاب , روت , پخش سیل در مخزن , پالس , روش پالس , سرریز اوجی , تعیین طول تاج بهینه سرریز اوجی , سرریز لبه آبریز , مخزن سد , هیدرولوژی , هیدرولیک

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!