«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

نوار منوی پنجره اصلی

 
منوی پنجره اصلی کارون به شکل زیر است گه دارای زیر منوهایی می شود. 
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
پروژه:
- پروژه جدید
- فراخوانی پروژه
- حذف پروژه
- ذخیره سازی پروژه
- چاپ
- ارسال پروژه به Excel
- شروع مجدد
- خروج از کارون
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
هندسه مخزن:
- ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
- منحنی تراز - حجم
- درون یابی هندسه مخزن
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
توزیع رسوب:
- تعیین حجم رسوب
- انجام محاسبات توزیع رسوب
- منحنی های تراز - سطح
- منحنی های تراز - حجم
- استفاده از روش کاهش سطح
- استفاده از روش افزایش سطح
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
روندیابی سیلاب:
- ورود داده های هیدروگراف ورودی
- ورود اطلاعات منحنی تراز - دبی مخزن
- تعیین دبی طراحی سرریز لبه آبریز
- انجام روندیابی ذخیره ای پالس
- منحنی تراز - زمان
- هیدروگراف های ورودی و خروجی
- ورود اطلاعات روندیابی چندگانه
- انجام روندیابی چندگانه
- نمودار سطح آب مخزن - طول تاج سرریز
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
گزارش گیری:
- جزئیات محاسبات روش کاهش سطح
- جزئیات محاسبات روش افزایش سطح
- جدول توزیع رسوب در سال های مختلف
- جزئیات محاسبات روش ذخیره ای پالس
- جدول نتایج روندیابی چندگانه
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
دستیار:
- درون یابی اسپلاین
- برازش خطی
- حل دستگاه معادلات
- محاسبه ماتریس معکوس
- انتگرال عددی
- اکسترمم های تابع
- صفرهای تابع
- کانال ذوزنقه ای
- نیمرح سطح آب
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
پنجره ها:
- حداکثر اندازه
- حداقل اندازه
- اندازه معمولی
- بستن همه پنجره های داخلی
- عکس گرفتن از پنجره فعال
- نوار ابزار
- نوار وضعیت
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
راهنما:
- راهنمای کارون
- کارون در یک نگاه
- ویژگی های کارون
- نحوه استفاده از راهنما
- جستجو در راهنما
- گام های توزیع رسوب
- گام های روندیابی چندگانه سیلاب (تعیین طول تاج سرریز اوجی)
- گام های روندیابی یگانه سیلاب
- منوها
- پنجره اصلی
- منطق روش کاهش سطح
- منطق روش افزایش سطح
- منطق روش پالس
- نشریه شماره 221 دفتر امور فنی و تدوین معیارها
- مراجع و مطالب تکمیلی لاتین
- ارسال سؤال / پیام به گروه ثانیه
- پشتیبانی از طریق سایت
- راهنمای آنلاین
- درباره کارون
- معرفی گروه ثانیه
نرم افزار کارون: توزیع رسوب و روندیابی سیلاب
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

نرم افزار توزیع رسوب , نرم افزار پخش سیل , نرم افزار روندیابی ذخیره ای , توزیع رسوب , افزایش سطح , روندیابی سیل , روندیابی سیلاب , نرم افزار روندیابی سیل , کاهش سطح , مخزن , هندسه , رسوب گذاری , سدسازی , روندیابی سیل , سیلاب , روت , پخش سیل در مخزن , پالس , روش پالس , سرریز اوجی , تعیین طول تاج بهینه سرریز اوجی , سرریز لبه آبریز , مخزن سد , هیدرولوژی , هیدرولیک

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!