«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

گام های روندیابی چندگانه سیلاب

 
اطلاعات مورد نیاز:
برای انجام روندیابی چندگانه (روندیابی سیلاب های طراحی و کنترل برای چند سرریز اوجی با طول تاج متفاوت) در یک مخزن به اطلاعات زیر نیاز است:
- مقادیر تراز - سطح مخزن تا تراز حداکثر سیلابی
- هیدروگراف سیلاب طراحی
- هیدروگراف سیلاب کنترل کننده
 
ورود اطلاعات:
 1) پروژه > پروژه جدید
 2) هندسه مخزن > ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
 3) روندیابی سیلاب > ورود داده های هیدروگراف ورودی
 4) روندیابی سیلاب > ورود اطلاعات روندیابی چندگانه
 
انجام محاسبات:
 1) روندیابی سیلاب > انجام روندیابی چندگانه
 
مشاهده خروجی:
1) روندیابی سیلاب > نمودار سطح آب مخزن - طول تاج سرریز
2) گزارش گیری > جدول نتایج روندیابی چندگانه
 
ذخیره سازی اطلاعات ورودی و خروجی:
1) پروژه > ذخیره سازی پروژه
2) پروژه > ارسال پروژه به Excel
 
تذکرات:
- به وسیله روندیابی چندگانه می توان طول تاج مناسب سرریز اوجی (سرریز لبه آبریز) را تعیین کرد و برای سایر سازه های کنترل کننده سطح آب مخزن کاربرد ندارد.
- تمام پنجره ها و زیر منوهای مربوط به گام های فوق به طور کامل در قسمت «منوها» توضیح داده شده اند.
- برخی از گام ها از طریق دیگر مثل لینک موجود در پنجره های گام های دیگر قابل اجراست که در اینجا ذکر نگردیده است.
 
 
 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

نرم افزار توزیع رسوب , نرم افزار پخش سیل , نرم افزار روندیابی ذخیره ای , توزیع رسوب , افزایش سطح , روندیابی سیل , روندیابی سیلاب , نرم افزار روندیابی سیل , کاهش سطح , مخزن , هندسه , رسوب گذاری , سدسازی , روندیابی سیل , سیلاب , روت , پخش سیل در مخزن , پالس , روش پالس , سرریز اوجی , تعیین طول تاج بهینه سرریز اوجی , سرریز لبه آبریز , مخزن سد , هیدرولوژی , هیدرولیک

 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!