«به نام آفریننده»
پنجشنبه, 27 خرداد 1400
sms: +98 30005377777753
شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.

راهنمای آنلاین نرم افزار کارون + معرفی کامل

آیکن نرم افزار کارون
در بسته نرم افزاری کارون راهنمای فارسی گنجانده شده است. این راهنما به صورت مصور و کامل تر و با تغییرات احتمالی روی وب سایت نیز ارائه می گردد و در صورت لزوم توسعه و تغییر خواهد یافت.
راهنما مربوط به نسخه سلام (کامل ترین نسخه) است. بنابر این الزاماً تمام توضیحات برای نسخه های سحر، سپیده و صبح کاربرد ندارد.
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب
1 نرم افزار کارون در یک نگاه
2 مراحل خرید و راه اندازی نرم افزار کارون
3 مقایسه قیمت و امکانات نسخه های مختلف نرم افزار کارون
4 پنجره آغازین
5 نوار منوی پنجره اصلی
6 نوار ابزار پنجره اصلی
7 نوار وضعیت پنجره اصلی
8 پنجره راهنمای فوری
9 پنجره راهنمای نرم افزار
10 زیرمنوی پروژه جدید
11 زیر منوهای فراخوانی، حذف و ذخیره سازی پروژه
12 زیر منوی ارسال پروژه به Excel
13 زیر منوی ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
14 زیر منوی منحنی تراز - حجم
15 زیرمنوی درون یابی هندسه مخزن
16 زیرمنوی تعیین حجم رسوب
17 زیرمنوی منحنی های تراز - سطح
18 زیرمنوی منحنی های تراز - حجم
19 زیرمنوی ورود داده های هیدروگراف ورودی
20 زیرمنوی ورود اطلاعات منحنی تراز - دبی مخزن
21 زیرمنوی تعیین دبی طراحی سرریز لبه آبریز
22 زیرمنوی منحنی تراز - زمان
23 زیرمنوی هیدروگراف های ورودی و خروجی
24 زیرمنوی ورود اطلاعات روندیابی چندگانه
25 زیرمنوی نمودار سطح آب مخزن - طول تاج سرریز
26 زیرمنوی جزئیات محاسبات روش کاهش سطح
27 زیرمنوی جزئیات محاسبات روش افزایش سطح
28 زیرمنوی جدول توزیع رسوب در سال های مختلف
29 زیرمنوی جزئیات محاسبات روش ذخیره ای پالس
30 زیرمنوی جدول نتایج روندیابی چندگانه
31 زیرمنوی درون یابی اسپلاین
32 زیرمنوی برازش خطی
33 زیرمنوی حل دستگاه معادلات
34 زیرمنوی انتگرال عددی
35 زیرمنوی اکسترمم های تابع
36 زیرمنوی صفرهای تابع
37 زیرمنوی کانال ذوزنقه ای
38 منطق محاسبه حجم مخزن
39 منطق روش کاهش سطح
40 منطق روش افزایش سطح
41 منطق توزیع رسوب چند مرحله ای
42 منطق محاسبه مقادیر تراز - دبی سرریز اوجی
43 منطق روش پالس
44 گام های توزیع رسوب
45 گام های روندیابی چندگانه سیلاب
46 گام های روندیابی یگانه سیلاب
47 تغییر در داده های ورودی
 
نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.

نرم افزار توزیع رسوب , نرم افزار پخش سیل , نرم افزار روندیابی ذخیره ای , توزیع رسوب , افزایش سطح , روندیابی سیل , روندیابی سیلاب , نرم افزار روندیابی سیل , کاهش سطح , مخزن , هندسه , رسوب گذاری , سدسازی , روندیابی سیل , سیلاب , روت , پخش سیل در مخزن , پالس , روش پالس , سرریز اوجی , تعیین طول تاج بهینه سرریز اوجی , سرریز لبه آبریز , مخزن سد , هیدرولوژی , هیدرولیک

شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.
 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.