«به نام آفریننده»
شنبه, 09 مرداد 1400
sms: +98 30005377777753
شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.

نرم افزار تخصصی ارزش (ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های عمرانی)

نرم افزار ارزش: ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی
این نرم افزار به زبان فارسی و به طور کلی به منظور بهره جویی از فنون اقتصاد مهندسی در ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی به ویژه طرح های توسعه منابع آب تهیه شده است.
***
نرم افزار ارزش به عنوان بخشی از نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد.  
نرم افزار ارزش: ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی
قابلیت های ارزش:

-  محاسبه نرخ بازگشت داخلی
-  نمایش جدول و نمودار ارزش کنونی جریان نقدی یا همان توزیع زمانی هزینه - درآمد برای نرخ بهره (تنزیل) دلخواه
-  محاسبه شاخص های عمده اقتصادی برای بازه ای از نرخ های مختلف بهره (تنزیل) نظیر:
      -  ارزش کنونی کل هزینه ها و درآمدها
      -  ارزش خالص کنونی طرح
      -  معادل سالانه هزینه ها و درآمدها در طول دوره طرح
      - معادل سالانه طرح و نسبت درآمد به هزینه
-  نمایش نمودارهای شاخص های عمده اقتصادی
-  تحلیل حساسیت نرخ بازگشت داخلی طرح به تغییرات احتمالی هزینه ها و درآمدهای منتخب
-  تعیین قیمت کنونی واحد محصول تولیدی بر مبنای هزینه های مؤثر و برای نرخ بهره (تنزیل) دلخواه

نرم افزار ارزش: ارزیابی اقتصادی طرح های عمرانی
ویژگی های ارزش:
-  استفاده از زبان فارسی
-  ظاهری متفاوت با کاربری بسیار آسان
-  قابلیت ذخیره سازی باینری جدول اصلی هزینه – درآمد
-  انعطاف در ورودی و خروجی
-  امکان عکس برداری و کپی تمام جداول و نمودارها
-  امکان چاپ صفحه بندی شده بر روی کاغذ
-  راهنمای فارسی
 
  

نرم افزار ارزیابی اقتصادی ,  نرم افزار اقتصاد مهندسی , نرم افزار توجیه اقتصادی , اقتصاد مهندسی , ارزیابی اقتصادی , توجیه اقتصادی , نرخ بازگشت داخلی , IRR , ارزش کنونی , هزینه , درآمد , معادل سالانه , بهره , تنزیل , نرخ , تحلیل حساسیت , قیمت , نمودار , جریان نقدی , شاخص های اقتصادی , ارزش خالص

 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

نظرات شما بزرگواران در سایت قدیم منتشر نمی شود. لطفاً به سایت جدید مراجعه فرمایید.

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.
شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.
 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!

شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.