«به نام آفریننده»
سه شنبه, 14 تیر 1401
sms: +98 30005377777753
سایت جدید

نرم افزار تخصصی کانال (محاسبات جریان یکنواخت در کانال های باز، طراحی کانال انتقال آب)

نرم افزار کانال: محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای

این نرم افزار جهت بهره برداری در مهندسی هیدرولیک و به منظور انجام محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذورنقه ای، مستطیلی و مثلثی طراحی شده است. البته در حال حاضر نرم افزار چشمه به عنوان نرم افزار توسعه یافته کانال و با امکانات بسیار بیشتری نیز ارائه شده است.

***
نرم افزار کانال به عنوان بخشی از نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد.

نرم افزار کانال: محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای
قابلیت کانال:
در این نرم افزار از بین فاکتورهای هیدرولیکی یک کانال ذوزنقه ای که دارای جریان یکنواخت است، یکی را به عنوان متغیر انتخاب می کنیم و برای بازه ای از تغییرات فاکتورهای هیدرولیکی را به دست می آوریم.

پارامترهای و فاکتورهای هیدرولیکی:

پارامترهای هیدرولیکی فاکتورهای هیدرولیکی

- دبی (Q)

- ضریب زبری مانینگ (n)

- شیب طولی (S)

- عرض کف (b)

- شیب کناره ها (z)

- ضریب تصحیح انرژی جنبشی (Alpha)

- لزجت سینماتیکی (Nu)

- مساحت (A)

- پیرامون مرطوب (P)

- شعاع هیدرولیکی (R)

- عرض سطح (T)

- عمق هیدرولیکی (D)

- عمق نرمال (d)

- سرعت نرمال (V)

- عدد فرود (Fr)

- عدد رینولدز (Re)

- انرژی مخصوص (E)

نرم افزار کانال: محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای
ویژگی های کانال:
- انعطاف پذیری در ورودی و خروجی
- ایجاد درک شهودی با نمایش نمودار های مورد نیاز با قابلیت های گرافیکی مطلوب
- انتخاب دقت محاسبات
- امکان انتقال نتایج به سایر نرم افزارها نظیر Excel
- حذف فرض های ساده سازی محاسبات دستی طولانی
- ایجاد کاربری آسان به منظور تسهیل فرایند طراحی
- ارائه راهنمای فارسی
لینک های مفید:

نرم افزار طراحی کانال انتقال , نرم افزار طراحی کانال , طراحی کانال انتقال آب , نرم  افزار طراحی کانال  آب , هیدرولیک کانال های باز , طراحی کانال , طراحی کانال بتنی , طراحی کانال خاکی , طراحی کانال غیرفرسایشی , جریان یکنواخت , جریان دائمی , عمق نرمال , ضریب مانینگ , مهندسی هیدرولیک , هیدرولیک مجاری باز , هیدرولیک , کانال آبرسانی , کانال انتقال , کانال آب , کانال آبیاری , طراحی شبکه آبیاری سطحی

 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

نظرات شما بزرگواران در سایت قدیم منتشر نمی شود. لطفاً به سایت جدید مراجعه فرمایید.

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور با شماره شناسایی 206123 و گواهی ثبت از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره شناسنامه 058179-01017-8 بوده و مشمول قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشند.
 خاطرتان
همیشه آسوده است!

گروه ثانیه نرم افزارهای خود را پشتیبانی می کند مطمئن
تصمیم می گیرید!