«به نام آفریننده»
شنبه, 09 مرداد 1400
sms: +98 30005377777753
شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.

شماره حساب های گروه ثانیه و روش های واریز وجه


سریع ترین و ساده ترین روش پرداخت استفاده از درگاه پرداخت آنلاین بانک ملت است (بدون کارمزد):
گروه ثانیه دارای درگاه پرداخت اختصا
صی به شماره پذیرندگی 782186 در بانک ملت است.

شماره کارت بانک ملت به نام علی رفیعی:
0323 - 2741 - 3378 - 6104
 
شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.
شما در حال بازدید از سایت قدیم گروه ثانیه هستید. لطفاً از سایت جدید ما دیدن فرمایید.