«به نام آفریننده»
پنجشنبه, 06 آبان 1400
sms: +98 30005377777753
سایت جدید

شماره حساب های گروه ثانیه و روش های واریز وجه


سریع ترین و ساده ترین روش پرداخت استفاده از درگاه پرداخت آنلاین بانک ملت است (بدون کارمزد):
گروه ثانیه دارای درگاه پرداخت اختصا
صی به شماره پذیرندگی 782186 در بانک ملت است.

شماره کارت بانک ملت به نام علی رفیعی:
0323 - 2741 - 3378 - 6104