«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

تعداد سدهای ساخته شده و در دست اجرا در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟این نظر سنجی پایان یافته است
بیش از حد نیاز کشور است
26.9%  
آراء: 194
متناسب است اما تعدادی از سدها نباید احداث می شدند
24.4%  
آراء: 176
هنوز با نیاز کشور فاصله دارد
48.5%  
آراء: 349

شمار آراء  :  720
زمان شروع نظرسنجی  :  چهارشنبه, 05 بهمن 1390
زمان پایان نظرسنجی  :  سه شنبه, 05 اسفند 1399

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید