«به نام آفریننده»
چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1400
sms: +98 30005377777753

مهم ترین عامل ساخت سدهای بی حاصل در کشور کدام است؟می توانید نظر مشروح خود را ذیل نظر سنجی وارد کنید.

این نظر سنجی پایان یافته است
فشارهای سیاسی بر دستگاه های اجرایی از سوی (مثلاً) نمایندگان مجلس
37.9%  
آراء: 212
مفید جلوه دادن طرح از سوی شرکت های مشاور
14.7%  
آراء: 82
تلاش دستگاه های اجرایی برای هزینه کردن اعتبارات حتی به شکل غلط
18.4%  
آراء: 103
فشارهای اجتماعی مردم
3.8%  
آراء: 21
تعداد سدهای بی حاصل بسیار اندک است (نباید چنین پرسشی مطرح شود)
25%  
آراء: 140

شمار آراء  :  559
زمان شروع نظرسنجی  :  چهارشنبه, 05 بهمن 1390
زمان پایان نظرسنجی  :  سه شنبه, 05 اسفند 1399

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

لطفاً از قلم فارسی استفاده نموده و به منظور درج آگهی رایگان به بخش «آگهی های عمرانی» مراجعه فرمایید. خواهشمندیم از درج یادداشت تقاضای کار و یا تبلیغ محصولات، مشاغل، خدمات، شرکت ها و ... خودداری کنید.

کد امنیتی
تصویر جدید