«به نام آفریننده»
پنجشنبه, 01 مهر 1400
sms: +98 30005377777753
سایت جدید

شرکت های پیمانکاری پایه پنج رشته تأسیسات و تجهیزات - 6340 مورد - 3000 تای دوم

ردیف های 3201 تا 3300 از 6340 شرکت
ردیفنام شرکتاستانتاریخ اخذ صلاحیتصلاحیت های دیگر
3201ساختمانی فنی عمران چرامکهگیلویه و بویر احمد13941 مورد
3202ساختمانی قاین سازان شرقخراسان جنوبی13951 مورد
3203ساختمانی قصر بتون جیرفتکرمان13931 مورد
3204ساختمانی قله بیستون غربکرمانشاه13911 مورد
3205ساختمانی قوام یزدیزد13941 مورد
3206ساختمانی کاتی پلهمازندران13911 مورد
3207ساختمانی کاویان بتن سنندجکردستان13951 مورد
3208ساختمانی کتوشتهران13913 مورد
3209ساختمانی کتیبه البرز قزوین13931 مورد
3210ساختمانی کدبامکرمانشاه13942 مورد
3211ساختمانی کلبه سازان خزرتالشگیلان13951 مورد
3212ساختمانی کندوان دژ سپاهاناصفهان13931 مورد
3213ساختمانی کنگره سازانتهران13951 مورد
3214ساختمانی کومه زرین نماتهران13921 مورد
3215ساختمانی کوهدشت ابیوردخراسان رضوی13931 مورد
3216ساختمانی کیان ایذهخوزستان13942 مورد
3217ساختمانی کیدشتخراسان جنوبی13951 مورد
3218ساختمانی گراهتهران13913 مورد
3219ساختمانی گستر اسکان سمنان13941 مورد
3220ساختمانی گسترش پیشه اراکمرکزی13931 مورد
3221ساختمانی گلدیس بتن مرکزیمرکزی13951 مورد
3222ساختمانی گنجنامه بتنهمدان13942 مورد
3223ساختمانی لاریزبناگیلان13931 مورد
3224ساختمانی لیمیتآذربایجان شرقی13953 مورد
3225ساختمانی مآمن آفرینان بندربوشهر1392ندارد
3226ساختمانی مانادژسازانتهران13942 مورد
3227ساختمانی مروارید بمتهران13941 مورد
3228ساختمانی مروارید جیحونکرمانشاه13931 مورد
3229ساختمانی مستحکمتهران13942 مورد
3230ساختمانی مغکتهران13913 مورد
3231ساختمانی مهارت کلبه سازانفارس13942 مورد
3232ساختمانی مهرداد غربکرمانشاه13951 مورد
3233ساختمانی مهساز بجنوردخراسان شمالی13941 مورد
3234ساختمانی مهساز بنای یزدیزد13952 مورد
3235ساختمانی مهندسی آذرپویا آرتاویل اردبیل13951 مورد
3236ساختمانی نائبگیلان13951 مورد
3237ساختمانی ناب ساز زاهدانسیستان و بلوچستان13951 مورد
3238ساختمانی ناب سازان خاورمیانهگلستان13951 مورد
3239ساختمانی نادر سازه اراکمرکزی13922 مورد
3240ساختمانی ناودیس دژ کاشاناصفهان13931 مورد
3241ساختمانی نصر لیلانخوزستان13952 مورد
3242ساختمانی نقش آفرینان سازهتهران13941 مورد
3243ساختمانی نقش جهان دقیقاصفهان13952 مورد
3244ساختمانی نقشینه برج اولدوزاردبیل13941 مورد
3245ساختمانی نگاه سازه شیرازفارس13942 مورد
3246ساختمانی نگین سازه رضویخراسان رضوی13951 مورد
3247ساختمانی نما پیشه اراکمرکزی13941 مورد
3248ساختمانی نماسازجنوبخوزستان13941 مورد
3249ساختمانی نمایان کار ایلامایلام13922 مورد
3250ساختمانی نویمتهران13943 مورد
3251ساختمانی نیرو توان فرهودتهران1392ندارد
3252ساختمانی نیکوکاران ایذهخوزستان13951 مورد
3253ساختمانی نیلوفر سبز سبزوارانکرمان13941 مورد
3254ساختمانی و بازرگانی آذر ره گزینتهران13951 مورد
3255ساختمانی و بازرگانی و تولیدی نهادکارآذربایجان شرقی13922 مورد
3256ساختمانی و بتن ساز ممتازیزد13942 مورد
3257ساختمانی و تآسیساتی افلاک پیکردستان13941 مورد
3258ساختمانی و تاسیسات سایبان سازه شرقخراسان جنوبی13931 مورد
3259ساختمانی و تاسیساتی آداک ایساتیسیزد13941 مورد
3260ساختمانی و تاسیساتی آذرگسترگلستانگلستان13942 مورد
3261ساختمانی و تأسیساتی آرمه دالآذربایجان شرقی13912 مورد
3262ساختمانی و تاسیساتی اراک مارالمرکزی13941 مورد
3263ساختمانی و تاسیساتی اصفهان واکاصفهان13921 مورد
3264ساختمانی و تاسیساتی برج نگین یزدیزد13911 مورد
3265ساختمانی و تاسیساتی پولاد گسترخوزستانخوزستان1392ندارد
3266ساختمانی و تأسیساتی پیمان بنا کار شیراز فارس13931 مورد
3267ساختمانی و تاسیساتی تیرریزمازندران13921 مورد
3268ساختمانی و تأسیساتی چغانخراسان رضوی13942 مورد
3269ساختمانی و تاسیساتی دارالنماءچهارمحال و بختیاری13941 مورد
3270ساختمانی و تاسیساتی دریان دامغانسمنان13951 مورد
3271ساختمانی و تاسیساتی ساتراپ بنیان پیتهران13941 مورد
3272ساختمانی و تاسیساتی ساراتل ایرانتهران13941 مورد
3273ساختمانی و تاسیساتی سازه گران پیشتاز سنندحکردستان1393ندارد
3274ساختمانی و تاسیساتی سره ساز ساریمازندران1395ندارد
3275ساختمانی و تاسیساتی سمنان سیالسمنان13941 مورد
3276ساختمانی و تاسیساتی سورین پایند بناتهران13951 مورد
3277ساختمانی و تاسیساتی شولاکارمازندران13941 مورد
3278ساختمانی و تاسیساتی طراح شمال مازندران13921 مورد
3279ساختمانی و تاسیساتی عسکریانسمنان13921 مورد
3280ساختمانی و تاسیساتی غزال زرد یاسوجکهگیلویه و بویر احمد13911 مورد
3281ساختمانی و تأسیساتی لمبه کوبتهران13922 مورد
3282ساختمانی و تاسیساتی لیگاگیلان13952 مورد
3283ساختمانی و تاسیساتی مهر پاییزان تفرشمرکزی13941 مورد
3284ساختمانی و تاسیساتی میثم سازان مارونکهگیلویه و بویر احمد13911 مورد
3285ساختمانی و تاسیساتی نکاس پیتهران13951 مورد
3286ساختمانی و تاسیساتی هودر تهران13941 مورد
3287ساختمانی و تاسیساتی یاشارکاردوگنبدانکهگیلویه و بویر احمد1394ندارد
3288ساختمانی و تجارتی تراخیت تهران13903 مورد
3289ساختمانی و جاده سازی رهور یاسوجکهگیلویه و بویر احمد13952 مورد
3290ساختمانی و خدمات مهندسی ارچین سازهتهران13931 مورد
3291ساختمانی و راهسازی آباد اندیش رشتگیلان13953 مورد
3292ساختمانی و راهسازی افراشته ساریمازندران13921 مورد
3293ساختمانی و راهسازی بهبرج نگینمازندران13941 مورد
3294ساختمانی و راهسازی دقیقاصفهان13923 مورد
3295ساختمانی و راهسازی دهرازخراسان رضوی13941 مورد
3296ساختمانی و راهسازی ساروج بالارتهران13922 مورد
3297ساختمانی و راهسازی کلبه ساز زاهدانسیستان و بلوچستان13931 مورد
3298ساختمانی و راهسازی کنگره هنر سیویلتهران13941 مورد
3299ساختمانی و راهسازی مکرانسیستان و بلوچستان13943 مورد
3300ساختمانی و نصب توربوکمپرسور نفتتهران13932 مورد


 

درج یک دیدگاه جدید در این زمینه ...

نظرات شما بزرگواران در سایت قدیم منتشر نمی شود. لطفاً به سایت جدید مراجعه فرمایید.

(بدون نیاز به ثبت نام در سایت)  (بدون نیاز به ثبت نام در سایت)
تبلیغات شرکت های عمرانی :: تبلیغات محصولات مصرفی در مهندسی عمران :: دعوت به همکاری :: فهرست متخصصان و متقاضیان کار :: تدریس خصوصی
جدیدترین آگهی ها
فروش انواع باسکول جاده ای بتن فلز پیش ساخته تریلی کش و کامیون کش
فروش انواع باسکول جاده ای بتن فلز پیش ساخته تریلی کش و کامیون کش
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
يكشنبه, 21 شهریور 1400
قالب پلاستیکی بتن، یوبوت ،وافل
قالب پلاستیکی بتن، یوبوت ،وافل
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
چهارشنبه, 17 شهریور 1400
قالب فلزی بتن
قالب فلزی بتن
( / محصولات و صنایع مورد استفاده در مهندسی عمران)
چهارشنبه, 13 مرداد 1400
noimage
متقاضی کار
(رسته آب / آبرسانی و آب و فاضلاب)
دوشنبه, 11 مرداد 1400
noimage
آموزش طراحی انواع سازه و تهیه نقشه اجرایی
(تدریس خصوصی برای دانشجویان عمران / گرایش سازه و معماری)
چهارشنبه, 06 مرداد 1400
جویای کار
جویای کار
(رسته سازه و معماری / سازه و ساختمان)
پنجشنبه, 24 تیر 1400
خدمات نقشه برداری اراک
خدمات نقشه برداری اراک
( / تبلیغات شرکت های عمرانی و مرتبط با مهندسی عمران)
پنجشنبه, 24 تیر 1400
noimage
متقاضی کار
(رسته راه و نقشه برداری / راهسازی و ترافیک)
يكشنبه, 20 تیر 1400

بانک اطلاعات شرکت های عمرانی , لیست شرکت های ساختمانی , فهرست شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های راهسازی , شماره تلفن شرکت های ساختمانی , شماره تلفن شرکت های عمرانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار , شماره تلفن شرکت های پیمانکاری , دانلود نرم افزار شرکت های عمرانی , دانلود لیست شرکت های ساختمانی , دانلود فهرست شرکت های راهسازی , دانلود شماره تلفن شرکت های عمرانی , دانلود آدرس شرکتهای عمرانی , شرکت های راهسازی , پیمانکاران , شرکت های ساختمانی , رتبه , صلاحیت , پایه , رسته , پیمانکاران , اسامی پیمانکاران ارتباطات , اسامی پیمانکاران آب , اسامی پیمانکاران تأسیسات و تجهیزات , اسامی پیمانکاران راه و ترابری , اسامی پیمانکاران ساختمان و ابنیه , اسامی پیمانکاران صنعت و معدن , اسامی پیمانکاران کاوش های زمینی , اسامی پیمانکاران کشاورزی , اسامی پیمانکاران مرمت آثار باستانی , اسامی پیمانکاران نفت و گاز , اسامی پیمانکاران نیرو , شرکت های ارتباطات , شرکت های آب , شرکت های تأسیسات و تجهیزات , شرکت های راه و ترابری , شرکت های ساختمان و ابنیه , شرکت های صنعت و معدن , شرکت های کاوش های زمینی , شرکت های کشاورزی , شرکت های مرمت آثار باستانی , شرکت های نفت و گاز , شرکت های نیرو , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ارتباطات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار آب , شماره تلفن شرکت های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات , شماره تلفن شرکت های پیمانکار راه و ترابری , شماره تلفن شرکت های پیمانکار ساختمان و ابنیه , شماره تلفن شرکت های پیمانکار صنعت و معدن , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کاوش های زمینی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار کشاورزی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار مرمت آثار باستانی , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نفت و گاز , شماره تلفن شرکت های پیمانکار نیرو , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ارتباطات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته آب , لیست شرکت های پیمانکاری رسته تأسیسات و تجهیزات , لیست شرکت های پیمانکاری رسته راه و ترابری , لیست شرکت های پیمانکاری رسته ساختمان و ابنیه , لیست شرکت های پیمانکاری رسته صنعت و معدن , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کاوش های زمینی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته کشاورزی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته مرمت آثار باستانی , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نفت و گاز , لیست شرکت های پیمانکاری رسته نیرو , رتبه بندی , تشخیص صلاحیت , تشخیص صلاحیت شده , گرید , ساجات , سامانه ساجات , برنامه و بودجه , سایت ساجات

                                                                                                                                                                                  


یاحسین