نرم افزارها

تأییدیه فنی

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای تأییدیه فنی با شماره شناسایی 206123 از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور می باشند.

گواهی ثبت

نرم افزارهای عمرانی گروه ثانیه دارای گواهی ثبت با شماره شناسنامه 058179-01017-8 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

وب سایت

نماد اعتماد الکترونیکی

گروه ثانیه از سال 1392 دارنده «نماد اعتماد الکترونیکی» از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. این سایت جزء اولین سایت هایی است که موفق به اخذ این نماد شده است.

نشان ملی ثبت

گروه ثانیه از سال 1394 دارنده «نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال» از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 

درگاه پرداخت

گروه ثانیه دارای درگاه پرداخت آنلاین بانک ملت با شماره پذیرندگی اختصاصی 782186 می باشد.

انتشار

مجوز نشر 1

گروه ثانیه دارای «مجوز نشر دیجیتال برخط» از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

مجوز نشر 2

گروه ثانیه دارای  «مجوز نشر دیجیتال مبتنی بر حامل» از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

مجوز تکثیر

گروه ثانیه دارای «مجوز تکثیر حامل های دیجیتال محدود (Duplicator)» از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.