مهندس علی رفیعی صاحب امتیاز و مدیر گروه ثانیه است. تمام مجوزهای فعالیت  گروه به نام وی هستند.

دیدگاه‌ها  

علیرضا آاقایی 1400-10-08 15:06 0 0
من محصول پیمانکاران 1400 کامل رو خریداری کردم چجوری قراره به دستم برسه ؟؟
پاسخ دادن پاسخ به نقل قول نقل قول کردن گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه