در صورت نیاز می توانید برای واریز وجه از شماره حساب های زیر استفاده فرمایید. حساب ها به نام علی رفیعی مدیر گروه ثانیه هستند.
البته برای خرید محصولات توصیه ما استفاده از فروشگاه آنلاین است.

جاری طلایی سپه
شماره حساب 1607800012407
سپه
شماره حساب 1607300151810
شماره کارت 5892-1010-6117-5424
ملی
شماره حساب 0339518782006
شماره کارت 6037-9972-7696-4864
ملت
شماره حساب 2013993785
شماره کارت 6104-3378-2741-0323
تجارت
شماره حساب 4259572733
شماره کارت 5859-8311-4410-7983
صادرات
شماره حساب 0333387527009
شماره کارت 6037-6917-1313-1068
کشاورزی
شماره حساب 934595020
شماره کارت 6037-7016-1190-0066

نوشتن دیدگاه