بعد از اجرای نرم افزار پنجره ای به شکل زیر گشوده و به صورت خودکار بسته می شود.

نرم افزار کانال , محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای , گروه ثانیه

نوشتن دیدگاه