نرم افزار کانال , محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای , گروه ثانیه

این نرم افزار جهت بهره برداری در مهندسی هیدرولیک و به منظور انجام محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذورنقه ای، مستطیلی و مثلثی طراحی شده است. البته در حال حاضر نرم افزار چشمه به عنوان نرم افزار توسعه یافته کانال و با امکانات بسیار بیشتری نیز ارائه شده است.

نرم افزار کانال , محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره آغازین نرم افزار کانال
قابلیت کانال

در این نرم افزار از بین فاکتورهای هیدرولیکی یک کانال ذوزنقه ای که دارای جریان یکنواخت است، یکی را به عنوان متغیر انتخاب می کنیم و برای بازه ای از تغییرات فاکتورهای هیدرولیکی را به دست می آوریم. آشنایی کامل با نرم افزار تخصصی کانال

پارامترهای هیدرولیکی
دبی (Q)
ضریب زبری مانینگ (n)
شیب طولی (S)
عرض کف (b)
شیب کناره ها (z)
ضریب تصحیح انرژی جنبشی (Alpha)
لزجت سینماتیکی (Nu)
فاکتورهای هیدرولیکی
مساحت (A)
پیرامون مرطوب (P)
شعاع هیدرولیکی (R)
عرض سطح (T)
عمق هیدرولیکی (D)
عمق نرمال (d)
سرعت نرمال (V)
عدد فرود (Fr)
عدد رینولدز (Re)
انرژی مخصوص (E)
نرم افزار کانال , محاسبات جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره محاسبات جریان یکنواخت نرم افزار کانال
ویژگی های کانال

* انعطاف پذیری در ورودی و خروجی
* ایجاد درک شهودی با نمایش نمودار های مورد نیاز با قابلیت های گرافیکی مطلوب
* انتخاب دقت محاسبات
* امکان انتقال نتایج به سایر نرم افزارها نظیر Excel
* حذف فرض های ساده سازی محاسبات دستی طولانی
* ایجاد کاربری آسان به منظور تسهیل فرایند طراحی
* ارائه راهنمای فارسی

پیوندهای مفید
 آشنایی کامل با نرم افزار تخصصی کانال
 راهنمای خرید نرم افزار تخصصی کانال
 قیمت نرم افزار تخصصی کانال
 

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.