اطلاعات مورد نیاز

برای انجام توزیع رسوب در یک مخزن به اطلاعات زیر نیاز است:
* مقادیر تراز - سطح مخزن تا تراز نرمال
* حجم رسوب ته نشین شونده در مخزن در طول بازه زمانی مورد نظر (مثلا عمر مفید)

ورود اطلاعات

1) پروژه > پروژه جدید
2) هندسه مخزن > ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
3) توزیع رسوب > تعیین حجم رسوب
4) توزیع رسوب > استفاده از روش کاهش سطح / استفاده از روش کاهش سطح

انجام محاسبات

1) توزیع رسوب > انجام محاسبات توزیع رسوب

مشاهده خروجی

1) توزیع رسوب > منحنی های تراز - سطح
2) توزیع رسوب > منحنی های تراز - حجم
3) گزارش گیری > جزئیات محاسبات روش کاهش سطح / جزئیات محاسبات روش افزایش سطح
4) گزارش گیری > جدول توزیع رسوب در سال های مختلف (در صورت انتخاب شدن در گام 3 ورود اطلاعات)

ذخیره سازی اطلاعات ورودی و خروجی

1) پروژه > ذخیره سازی پروژه
2) پروژه > ارسال پروژه به Excel

تذکرات

* تمام پنجره ها و زیر منوهای مربوط به گام های فوق به طور کامل در قسمت «منوها» توضیح داده شده اند.
* برخی از گام ها از طریق دیگر مثل لینک موجود در پنجره های گام های دیگر قابل اجراست که در اینجا ذکر نگردیده است.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.