به هنگام باز شدن برخی از پنجره ها کادری بر روی نوار ابزار ویندوز و آیکن کارون باز می شود. (شکل زیر مربوط به ویندوز 10 است)

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

اگر بر روی این کادر کلیک کنید پنجره «راهنمای فوری» گشوده شده و به شکل زیر متن مختصری را در مورد نحوه استفاده پنجره ارائه می کند:

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* پنجره الزاما مطالب فوق را در بر ندارد. (تصویر بالا مربوط به پنجره Input data of Elevation - Area curve است)
* اگر پنجره راهنمای تفصیلی نرم افزار باز باشد، راهنمای فوری نمایش داده نمی شود.
* اگر پنجره توضیح داده شده بسته شود راهنمای فوری به طور خودکار بسته می شود.
* اگر راهنمی تفصیلی نرم افزار احضار شود راهنمای فوری به طور خودکار بسته می شود.
* پنجره راهنمای فوری همیشه بر روی همه پنجره واقع شده و حتی اگر پنجره نرم افزار دیگری نیز جلو آورده شود، باز هم راهنمای فوری جلوتر خواهد بود.
* می توانید با تغییر دادن شفافیت از کومبو باکس پایین و سمت راست، به هنگام مطالعه مطالب راهنمای فوری پشت آن را (که ممکن است بر روی پنجره توضیح داده شده قرار گرفته باشد) مشاهده نمایید.

نوشتن دیدگاه