به هنگام باز شدن برخی از پنجره ها کادری بر روی نوار ابزار ویندوز و آیکن کارون باز می شود. (شکل زیر مربوط به ویندوز 10 است)

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

اگر بر روی این کادر کلیک کنید پنجره «راهنمای فوری» گشوده شده و به شکل زیر متن مختصری را در مورد نحوه استفاده پنجره ارائه می کند:

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* پنجره الزاما مطالب فوق را در بر ندارد. (تصویر بالا مربوط به پنجره Input data of Elevation - Area curve است)
* اگر پنجره راهنمای تفصیلی نرم افزار باز باشد، راهنمای فوری نمایش داده نمی شود.
* اگر پنجره توضیح داده شده بسته شود راهنمای فوری به طور خودکار بسته می شود.
* اگر راهنمی تفصیلی نرم افزار احضار شود راهنمای فوری به طور خودکار بسته می شود.
* پنجره راهنمای فوری همیشه بر روی همه پنجره واقع شده و حتی اگر پنجره نرم افزار دیگری نیز جلو آورده شود، باز هم راهنمای فوری جلوتر خواهد بود.
* می توانید با تغییر دادن شفافیت از کومبو باکس پایین و سمت راست، به هنگام مطالعه مطالب راهنمای فوری پشت آن را (که ممکن است بر روی پنجره توضیح داده شده قرار گرفته باشد) مشاهده نمایید.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.