با کلیک کردن بر روی هریک از زیرمنوهای منوی راهنما، پنجره راهنما گشوده می شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
فهرست عناوین

فهرست عناوین راهنما به صورت طبقه بندی شده در گوشه بالا و راست صفحه است که با کلیک بر روی هر عنوان صفحه مربوط گشوده می شود.

جستجوگر

با درج یک عبارت در بالای صفحه می توانید در «تمام صفحات» «همین صفحه» و یا «عناوین صفحات» آن را جستجو کنید.
پس از درج عبارت مورد نظر کلید «جستجو» را کلیک کنید.
1) اگر هدف جستجو در صفحه جاری باشد، عبارات یافته شده در متن رنگی شده و تعداد یافته ها در بالای صفحه نشان داده می شود.
2) اگر هدف جستجو در تمام صفحات باشد، عناوین صفحات دارای عبارت مورد نظر در کادر پایین و راست صفحه به همراه تعداد صفحات هدف نمایش داده می شود. با کلیک بر روی هر کدام از عناوین صفحات هدف در کادر مذکور، نرم افزار مثل مورد (1) عمل خواهد کرد.
3) اگر هدف جستجو در عناوین صفحات باشد، عناوین دارای عبارت مورد نظر در کادر پایین و راست صفحه به همراه تعداد عناوین هدف نمایش داده می شود. با کلیک بر روی هر یک از عناوین صفحه مربوط گشوده می شود.

تنظیم کننده شفافیت

در گوشه چپ و بالای صفحه یک دکمه لغزنده وجود دارد که به کمک آن می توان صفحه راهنما را به میزان دلخواه شفاف نمود. این دکمه باعث می شود تا امکان مشاهده خود نرم افزار به هنگام مطالعه راهنما وجود داشته باشد.

منوها
پرونده > خروج

پنجره راهنما را می بندد.

ویرایش > انتخاب همه متن

تمام صفحه گشوده شده را انتخاب می کند.

ویرایش > کپی

قسمت انتخاب شده از صفحه مفتوح را به حافظه کپی می کند.

ویرایش > جستجو

کاربر را به سمت جستجوگر هدایت می کند.

نمایش > تمام صفحه

نوار ابزار ویندوز و کادر دور راهنما و نیز فهرست عناوین و نتیج جستجو را مخفی کرده و صفحه راهنما را در حداکثر اندازه ممکن نمایش می دهد.

نمایش > داخل صفحه

در صورت استفاده از منوی «تمام صفحه» پنجره را به حالت عادی بر می گرداند.

نمایش > راهنمای بزرگتر

متن راهنما را بزرگتر نمایش می دهد.

نمایش > راهنمای کوچکتر

متن راهنما را کوچکتر نمایش می دهد.

نمایش > همه عناوین

تمام عناوین فهرست را به صورت یک درخت می گشاید.

نمایش > بستن عناوین

درخت فهرست عناوین را به صورت یک عنوان کلی نمایش می دهد.

راهنما > نحوه استفاده از راهنما

در مورد نحوه استفاده از پنجره راهنما توضیح می دهد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.