برای دسترسی سریع به زیر منوهای پر کاربرد طراحی شده و به شکل زیر است:

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

تذکر: به هنگام استفاده کاربر الزاما همه آیکن ها فعال نبوده و در شرایط مختلف متفاوت است.
هر آیکن دقیقا آیکن یک زیر منو بوده و به ترتیب از سمت راست به چپ عبارتند از:
* پروژه جددید
* فراخوانی پروژه
* حذف پروژه
* ذخیره سازی پروژه
* ارسال پروژه به Excel
* شروع مجدد
* ورود اطلاعات منحنی تراز - سطح
* منحنی تراز - حجم
* تعیین حجم رسوب
* انجام محاسبات توزیع رسوب
* منحنی های تراز - سطح
* ورود داده های هیدروگراف ورودی
* ورود اطلاعات منحنی تراز - دبی مخزن
* تعیین دبی طراحی سرریز لبه آبریز
* انجام روندیابی ذخیره ای پالس
* هیدروگراف های ورودی و خروجی
* جزئیات محاسبات روش کاهش سطح
* جزئیات محاسبات روش افزایش سطح
* جزئیات محاسبات روش ذخیره ای پالس
* حداکثر اندازه
* اندازه معمولی
* بستن همه پنجره های داخلی

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.