نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

این نرم افزار جهت بهره برداری در صنعت سدسازی و به طور عمده به منظور انجام محاسبات ذیل طراحی شده است:

توزیع رسوب در مخازن
روندیابی سیل در مخازن
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره آغازین نرم افزار پیمانکاران
قابلیت های کارون

علاوه بر روندیابی و توزیع رسوب برای نرم افزار یک دستیار نیز پیش بینی شده که ابزارهای ر یاضی مورد استفاده نرم افزار را در اختیار کاربر قرار می دهد. همچنین به طور جزئی تر می توان موارد ذیل را نیز بر شمرد:
* درون یابی هندسه مخزن
* توزیع رسوب در سال های مختلف
* توزیع رسوب به روش کاهش سطح یا افزایش سطح
* روندیابی یگانه
* روندیابی چندگانه و بررسی سیلاب کنترل
* تعیین دبی طراحی سرریز اوجی
* تعیین طول تاج مناسب سرریز اوجی
* درون یابی اسپلاین و برازش خطی
* حل دستگاه معادلات
* انتگرال گیری عددی
* بدست آوردن صفرها و اکسترمم های توابع
* جریان یکنواخت در کانال های ذوزنقه ای باز
توضیحات بیشتر: آشنایی کامل با نرم افزار تخصصی کارون

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تصویر بالا: الف) پنجره هیدروگراف ها ب) پنجره جزئیات روش پالس ج) پنجره منحنی های تراز - سطح را درون پنجره اصلی نرم افزار کارون نمایش می دهد. همچنین نوار منو ، نوار ابزار و نوار وضعیت پنجره اصلی نیز قابل مشاهده هستند.
ویژگی های کارون

* تشکیل، ذخیره سازی و فراخوانی پروژه به صورت باینری
* انعطاف پذیری در ورودی و خروجی
* ارسال تخصصی شده و تفصیلی پروژه به اکسل به صورت گرافیکی و صفحه بندی شده
* ایجاد درک شهودی با نمایش نمودار های مورد نیاز با قابلیت های گرافیکی مطلوب (ورودی و خروجی مصور)
* عکس برداری از پنجره های نرم افزار
* ارائه جزئیات محاسبات هر روش
* سعی در رعایت معیارهای پذیرفته شده جهانی برای تهیه نرم افزارها
* ارائه راهنمای فارسی تفصیلی مصور (حدود 17000 کلمه و 100 تصویر)
* ارائه راهنمای فوری برای برخی پنجره های خاص
* ارائه منطق محاسبات
* ایجاد کاربری آسان به منظور تسهیل فرایند طراحی
* برقراری ارتباط با کاربر و ارائه پیام های مناسب بر حسب ضرورت (حدود 400 پیام)
* درج تقویم هجری شمسی در پروژه
* حذف فرض های ساده سازی محاسبات دستی طولانی

نوشتن دیدگاه