در توزیع رسوب چند مرحله ای به روش افزایش سطح یا کاهش سطح (فرقی نمی کند) حجم رسوب هر مرحله با استفاده از منحنی تراز - سطح اولیه توزیع شده و در نهایت مقادیر منحنی های تراز - سطح - حجم اصلاح شده ارائه می شود.
در حقیقت توزیع چند مرحله ای معادل چند بار توزیع رسوب با حجم رسوبات مختلف است.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.