فراخوانی پروژه

پنجره استاندارد Open را برای فراخوانی یک پروژه کارون می گشاید. این پنجره مربوط به سیستم عامل ویندوز بوده و برای تمامی کاربران شناخته شده است.
چون نرم افزار فایل های خود را با پسوند krp (Karoon Project). ذخیره می کند، همین پسوند پیش فرض نمایش فایل ها در پنجره است.
در صورتی که این فرمان پس از ایجاد یک پروژه جدید یا فراخوانی پروژه ای صورت گیرد نرم افزار به کاربر تذکر داده و در صورت تأیید تمام اطلاعات آن را از حافظه پاک می کند.

حذف پروژه

در صورتی که این فرمان پس از ایجاد یک پروژه جدید یا فراخوانی پروژه ای صورت گیرد نرم افزار به کاربر تذکر داده و در صورت تأیید تمام اطلاعات آن را از حافظه پاک می کند.

ذخیره سازی پروژه

پنجره استاندارد Save را برای ذخیره سازی یک پروژه کارون می گشاید. این پنجره مربوط به سیستم عامل ویندوز بوده و برای تمامی کاربران شناخته شده است.
چون نرم افزار فایل های خود را با پسوند krp (Karoon Project). ذخیره می کند، همین پسوند پیش فرض نمایش فایل ها در پنجره است.
برای ذخیره سازی پروژه در یک فایل جدید نیز می توان از همین فرمان بهره برد.

تذکر: نتایج منوی «دستیار» جزء یک پروژه کارون محسوب نمی شوند و ذخیره نیز نخواهند شد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.