پنجره New Project Title را می گشاید. این قسمت اولین قدم برای ایجاد یک پروژه توزیع رسوب یا روندیابی بوده و آیکن آن در نوار ابزار نیز موجود است.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

غیر از «عنوان پروژه» که لازم است حداقل از پنج حرف تشکیل شود، سایر اطلاعات اختیاری است.
اطلاعات فقط با حروف فارسی پذیرفته شده و حداکثر طول رشته ورودی برای هر یک به قرار زیر است:
کارفرما: 48 کاراکتر
عنوان طرح: 48 کاراکتر
عنوان پروژه: 48 کاراکتر
مشاور: 32 کاراکتر
طراح: 32 کاراکتر
توضیحات: 48 کاراکتر

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.