پنجره Input data of Rating curve را می گشاید. این پنجره برای دریافت اطلاعات تراز سطح آب مخزن به هنگام تخلیه سیلاب توسط یک سازه هیدرولیکی (سرریز، تخلیه کننده، تونل، گالری ...) به کار می رود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
قدم به قدم برای ورود اطلاعات
گام 1

پس از گشودن پنجره، اطلاعات مورد نظر را که شامل تراز و دبی می باشد، در جدول سمت چپ وارد (و یا با راست کلیک الصاق) کنید. زیر جدول تعداد نقاط وارد شده نمایش داده می شود.

گام 2

اگر داده های تراز وارد شده در جدول همگی بر حسب هد انرژی هستند نه تراز انرژی، با فشردن کلید «افزودن مقدار تراز نرمال به داده های تراز آب» همه را به تراز تبدیل کنید.

گام 3

دکمه «کنترل توصیفی» را کلیک کنید. اگر همه چیز مرتب باشد، ترسیمه مقادیر تراز - دبی (دبی: محور افقی و تراز: محور عمودی) در کادر مربوط نمایش داده شده و کلید «تأیید و خروج» و نیز لینک «انجام روندیابی ذخیره ای پالس» فعال می شود.

گام 4

با فشردن کلید «تأیید و خروج» اطلاعات تراز - دبی در حافظه ذخیره و پنجره بسته می شود. لینک «انجام روندیابی ذخیره ای پالس» نیز همین اعمال را انجام داده و به علاوه محاسبات روندیابی را نیز انجام می دهد.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
قدم به قدم برای محاسبه منحنی تراز - دبی سرریز لبه آبریز (اوجی)
گام 1

با تیک زدن کادر «استفاده از هد انرژی یک سرریز لبه آبریز» را فعال کنید.

گام 2

اطلاعات طراحی سرریز را که شامل موارد ذیل می شود وارد کنید:
* دبی طراحی (Q): حداکثر دبی عبوری از سرریز به هنگام وقوع سیلاب طراحی. (دبی پیک هیدروگراف خروجی از مخزن)
* طول تاج (L): طول خالص تاج سرریز بدون احتساب فشردگی های هیدرولیکی.
* ارتفاع بالادست (P): فاصله تراز تاج سرریز تا کف کانال تقرب بالادست آن.
* تعداد پایه های پل (N): بدیهی است.
* ضریب فشردگی پایه ها (Kp): برای انتخاب مقدار مناسب به کتب مرجع مراجعه کنید.
* ضریب فشردگی کناره ها (Ka): برای انتخاب مقدار مناسب به کتب مرجع مراجعه کنید.

گام 3

با فشردن کلید «تأیید و خروج» سرریز مورد نظر طراحی شده و پس از نماش هد انرژی طراحی (He) اطلاعات منحنی تراز - دبی آن به حافظه سپرده می شود. لینک «انجام روندیابی ذخیره ای پالس» نیز همین اعمال را انجام داده و به علاوه محاسبات روندیابی را نیز انجام می دهد.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* منحنی تراز - دبی همان منحنی سنجه (Rating curve) است. ولی در محور عمودی آن تراز سطح آب ساکن در مخزن یا همان تراز انرژی متناظر با سازه هیدرولیکی قرار دارد نه تراز آب در حال حرکت یا فقط هد انرژی.
* منحنی تراز - دبی، حداقل باید تا دبی متناظر با بالاترین رقوم منحنی تراز - سطح را ارائه کند.
* سرریز لبه آبریز (Overflow Spillway) همان سرریز اوجی (Ogee) است.
* واحد تراز (طول) و دبی فقط بر حسب متر و متر مکعب بوده و غیر قابل تغییر است. به سازگاری واحدها توجه کنید.
* داده های منحنی تراز - دبی الزاما باید اکیدا صعودی باشند.
* منحنی تراز - دبی الزاما باید از تراز تاج سرریز (یا تراز آستانه هر سازه تخلیه کننده سیلاب) شروع شده و دبی متناظر با تراز تاج برابر با صفر باشد.
* محاسبه دبی طراحی سرریز اوجی وقت گیر است (در ابتدا نامشخص است). به همین منظور لینک پنجره مربوط در گوشه پایین و سمت راست همین پنجره درج شده، بر روی آن کلیک کنید تا به پنجره مربوط بروید. اطلاعات بیشتر در این زمینه در راهنمای منوی «تعیین دبی طراحی سرریز لبه آبریز» گنجانده شده است.
* همواره یک سطر اضافی در انتهای جدول وجود دارد. نگران آن نباشید.
* اندازه پنجره غیر قابل تغییر است.
* هر یک از لینک های زیر پنجره معادل یکی از زیر منوهای منوی «روندیابی سیلاب» می باشد.

معرفی راست کلیک جدول

همان گون که در شکل زیر مشاهده می شود امکاناتی برای سهولت وارد کردن اطلاعات در نظر گرفته شده، چرا که غالبا جدول تراز - دبی در یک فایل (مثلا اکسلی) موجود می باشد. بنابر این لازم است نرم افزار فقط به تایپ مقادیر وابسته نباشد.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
الصاق داده ها در جدول (ctrl+v)

برای الصاق دو ستون هم سطر از داده در جدول به کار می رود.

حذف داده ها از جدول (ctrl+Del)

تمامی اطلاعات جدول را پاک می کند.

درج یک سطر خالی (Alt+Space)

در موقعیت انتخاب شده از جدول یک سطر خالی برای افزودن اطلاعات در بین داده ها به کار می رود.

حذف سطر جاری (Del)

سطر جاری جدول را حذف می کند.

تعویض ستون های جدول (ctrl+s)

جای داده های موجود در ستون های جدول را با هم عوض می کند. بنابر این برای الصاق نباید نگران ترتیب ستون های کپی شده بود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.