پنجره Reservoir Geometry Interpolation را می گشاید. این پنجره امکان درون یابی هر یک از مقادیر تراز - سطح - حجم را بر حسب دیگری با بازه و گام دلخواه فراهم می کند. روش درون یابی «کاردینال اسپلاین» درجه سه با تانسور صفر است.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

همان طور که مشاهده می شود، در کادر «تنظیمات درون یابی» می توان دقت نمایش داده ها و واحدها را انتخاب کرد.
در کومبو باکس سوم همین کادر متغیر درون یابی انتخاب می شود. بر این اساس مثلا اگر «سطح مخزن» را انتخاب کنید، ستون سمت چپ جدول نتایج به «سطح» تغییر کرده و مقادیر تراز و حجم بر حسب آن درون یابی می شوند.

بعد از انجام تنظیمات لازم، کران پایین و بالای بازه تغییرات و فاصله نقاط درون یابی را بر حسب متغیر و واحدی که برای درون یابی انتخاب شده وارد کرده و کلید درون یابی را کلیک کنید.
توجه کنید، وقتی وارد کادر بازه تغییرات می شوید در یک کادر موقت زرد رنگ کران بالا و پایین بازه متغیر انتخابی بر حسب SI نمایش داده می شود اما شما باید آن را بر حسب واحدی که در کادر تنظیمات درونیابی انتخاب کرده اید، وارد کنید.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

بعد از انجام درون یابی نتایج در جدول سمت چپ پنجره نمایش داده می شود. برای تغییر بازه و گام تغییرات جدید اعداد مورد نظر را در کادر مربوط وارد کنید.
اگر می خواهید تنظیمات درون یابی را نیز تغییر دهید، لازم است ابتدا بر روی لینک «درون یابی جدید» کلیک کنید. اکنون تمام مقادیر قبلی جدول حذف شده و کادر تنظیمات درون یابی فعال می شود.

راست کلیک هم با «کلیدهای میان بر» آن برای جدول نتایج فعالند. (شکل زیر)

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.