پنجره Table of sedimentation in different years را می گشاید. در این پنجره تغییرات سطح و حجم مخزن در سال های مختلف نمایش داده می شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه
تذکرات

* واحد طول فقط بر حسب متر و غیر قابل تغییر است. اما واحد سطح و حجم را می توان از کادر مربوط انتخاب کرد.
* حداکثر رقوم نمایش داده شده در جدول رقوم نرمال مخزن است؛ حتی اگر داده های منحنی تراز - سطح اولیه رقوم های بالاتر را نیز در بر بگیرد.

راست کلیک روی جداول
نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.