پنجره Sediment Volume را می گشاید. وظیفه این پنجره دریافت حجم کل رسوبی است که در دوره زمانی مورد نظر (مثلا عمر مفید طرح) در مخزن ته نشین می شود.

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

علاوه بر آن چه ذکر شد، می توان برای نرم افزار مشخص نمود که توزیع رسوب را برای قسمت های زمانی مساوی دوره زمانی مورد نظر نیز انجام دهد. برای این کار باید مربع مربوط علامت زده شود.
مثال:
10.2 میلیون متر مکعب حجم رسوب ته نشین شده در 50 سال است و ما می خواهیم هر ده سال توزیع رسوب انجام شود. باید پنجره را به صورت زیر تنظیم کنیم:

نرم افزار کارون , توزیع رسوب و روندیابی سیلاب , گروه ثانیه

در این شرایط علاوه بر جدول و نمودارهای توزیع رسوب سال آخر «جدول توزیع رسوب در سال های مختلف» نیز ارائه می گردد.
لازم به ذکر است که حجم رسوب فقط بر حسب میلیون متر مکعب دریافت می شود و می توان با کلیک بر روی یکی از لینک های «توزیع به روش کاهش سطح» و یا «توزیع به روش افزایش سطح» توزیع رسوب را از همین پنجره انجام داد و یا با کلیک بر روی «تأیید» فقط اطلاعات را به حافظه سپرد و پنجره را بست.
کلید «انصراف» پنجره را بدون ایجاد هیچ گونه تغییری در اطلاعات حافظه می بندد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.