فقط در صورت نیاز به تغییر در منحنی تراز - سطح و یا تراز نرمال لازم است یک پروژه جدید ایجاد نمود. در غیر این صورت سایر اطلاعات مدنظر را می توان بدون ایجاد پروژه جدید تغییر داد.
بعد از تغییر اطلاعات مورد نظر بلافاصله زیر منوهای نتایج خروجی غیر فعال می شوند. اکنون باید با همان گام هایی که در بخش «گام به گام» توضیح داده شده و از گام تغییر اطلاعات مورد نظر دوباره مراحل را طی نمود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.