پنجره ای است که تمام امکانات نرم افزار از طریق آن فراخوانده می شود.

نرم افزار چشمه , طراحی کانال انتقال آب , گروه ثانیه
محاسبات کانال ذوزنقه ای

پنجره محاسبات کانال ذوزنقه ای را می گشاید. محاسبات جریان یکنواخت کانال های مستطیلی، مثلثی و ذوزنقه ای در این پنجره انجام می شود.

محاسبات کانال دایره ای

پنجره محاسبات کانال دایره ای را می گشاید. در این پنجره محاسبات جریان یکنواخت در کانال های دایره ای با جریان آزاد (نه تحت فشار) انجام می گردد. 

راهنمای آنلاین

راهنمای نرم افزار چشمه (همین راهنما) را بر روی وب سایت گروه ثانیه فراخوانی می کند.

راهنمای مختصر

راهنمایی مختصری در مورد استفاده از نرم افزار ارائه می کند.

پشتیبانی از طریق سایت

صفحه پشتیبانی نرم افزارهای وب سایت گروه ثانیه را فراخوانی می کند.

ارسال پیام به گروه ثانیه

از این طریق می توان توسط خود نرم افزار پیامی را مستقیماً به گروه ثانیه ارسال کرد.

معرفی نرم افزار و گروه ثانیه

اطلاعات مختصری در مورد نرم افزار و گروه ثانیه ارائه می کند. 

خروج

نرم افزار را می بندد. 

اظهارنظر کنید:

برای اظهارنظر نیازی به ثبت نام نیست.
لطفاً پرسش ها، پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خود را در مورد مطالب این صفحه مطرح فرمایید.