این پنجره فقط از منوی عملیات جدول پنجره فهرست قابل فراخوانی است و نمودار فراوانی صلاحیت های شرکت های مندرج در جدول پنجره فهرست را به صورت میله ای و برحسب رشته و پایه نمایش می دهد.
البته این نمودار به صورت خودکار پس از تهیه هر فهرست هم نمایش داده می شود.

نرم افزار پیمانکاران , بانک اطلاعات پیمانکاران کل کشور , گروه ثانیه

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.