پنجره دستیار (Assistant) مستقیماً از پنجره اصلی قابل فراخوانی است و امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

نرم افزار پیمانکاران , بانک اطلاعات پیمانکاران کل کشور , گروه ثانیه
راهنمای آنلاین نرم افزار پیمانکاران

راهنمای نرم افزار پیمانکاران (همین راهنما) را در وب سایت گروه ثانیه باز می کند. مطالعه این راهنما علاوه بر روش استفاده، شما را به طور دقیق با امکانات نرم افزار آشنا می کند. این راهنما قبل از خرید هم روی وب سایت در دسترس قرار دارد.

فرم درخواست پشتیبانی

صفحه پشتیبانی نرم افزارهای وب سایت گروه ثانیه را فراخوانی می کند.

فرم تماس با ما

صفحه تماس با ما را فراخوانی می کند.

ارسال پرسش، پیشنهاد یا انتقاد به گروه ثانیه

برای ارسال سؤال، درخواست پشتیبانی، طرح پیشنهاد و ... در مورد نرم افزار پیمانکاران می توانید از این طریق عمل کنید. بعد از کلیک کردن بر روی این دکمه «متن» پیام از کاربر درخواست می شود.
برای برخی اقدامات ضرورتاً باید درخواست از این طریق ارسال شود.

نکات مهم در مورد اطلاعات موجود در نرم افزار

این دکمه پنجره ای را می گشاید که در آن نکات بسیار مهمی در مورد اطلاعات شرکت های موجود در نرم افزار ارائه می شود. در حقیقت اگر شما این نکات را ندانید، ممکن است به خوبی نتوانید از اطلاعات نرم افزار بهره ببرید.

بندهایی که به هنگام خرید نرم افزار پذیرفته اید

مقررات و توافق نامه ای را که کاربر به هنگام خرید پذیرقته است، مجدداً نمایش می دهد.

استفاده از جلوه های آوایی در پنجره ها

کلیک بر روی این گزینه جلوه های آوایی را فعال یا غیرفعال می کند.

تغییر وضعیت موتور گرافیکی نرم افزار

عدد صفر: حالت پیش فرض نرم افزار است. در این حالت اجرای نرم فزار کمی طول می کشد. اما در عوض تهیه فهرست ها سریع تر انجام می گردد.
عدد یک: در این حالت نرم افزار فوراً اجرا می شود. اما ممکن است در تهیه فهرست های طولانی اشکالی به وجود آید. همچنین تهیه فهرست ها کم کند صورت می گیرد.
عدد دو: نمایش گرافیکی صلاحیت ها را غیرفعال می کند.
لطفاً بی دلیل و بدون هماهنگی با مرکز پشتیبانی این اعداد را تغییر ندهید.

تهیه پشتیبان از اطلاعات اضافه شده توسط کاربر

کاربر می تواند به شرکت های موجود در نرم افزار رنگ تخصیص دهد و یا برای آن ها یادداشت بگذارد و یا این که پس از برقراری تماس آن ها را علامت بزند. این اطلاعات در صورت حذف نرم افزار یا تعویض ویندوز ممکن است از دسترس خارج شوند. با این دکمه کاربر می تواند از این اطلاعات پشتیبان تهیه کرده و در مسیر مناسب بایگانی کند.

حذف تمام اطلاعات اضافه شده توسط کاربر

با این دستور تمام اطلاعات اضافه شده توسط کاربر مانند علامت، رنگ و یادداشت به طور کامل و دائمی از نرم افزار حذف می شود.

از کار انداختن کامل و همیشگی نرم افزار

این فرمان نرم افزار را به طور کامل از کار می اندازد. توجه داشته باشید در صورت استفاده بی دلیل و بدون هماهنگی، گروه ثانیه تعهدی برای راه اندازی مجدد نرم افزار به صورت رایگان ندارد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.