پنجره Current Section of Wall در واقع مقاطع مختلف دیوار در دست طراحی را نمایش می دهد. این پنجره همواره سمت راست پنجره اصلی نرم افزار نمایش داده می شود.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

پنجره Current Section of Wall دارای زبانه های مختلفی است که هر کدام اطلاعات خاصی را نمایش می دهند. برای این که زبانه خالی نباشد، باید کاربر مراحل مختلف تعیین هندسه، تحلیل و طراحی را طی کرده باشد.
در ادامه محتوای این زبانه ها از نظر می گذرد.

زبانه None

در این حالت فقط مقطع دیوار به صورت ساده نمایش داده می­ شود. پرینت این حالت می­ تواند برای تغییرات دستی طراح بر روی کاغذ بسیار مفید باشد.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
زبانه Introduction

بدین وسیله می ­توان نام گذاری های قراردادی قسمت­ های مختلف دیوار را مشاهده نمود.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
زبانه Dimension

این گزینه برای نمایش مقطع اندازه­ گذاری شده دیوار به کار می­ رود.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
زبانه Area

در این زبانه می­ توان سطح مقطع قسمت­ های مختلف دیوار را مشاهده کرد.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
زبانه Soil stress

به کمک این گزینه می توان تغییرات و معادله تنش زیر پی را بررسی نمود.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
زبانه Bending Bar

بدین وسیله آرایش فولادهای کششی حداکثر پای طره، پنجه و پاشنه پی ارائه می­ گردد.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
دکمه Refresh

مقطع دیوار را دوباره ترسیم می ­کند.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.