نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

این نرم افزار به طور عمده دارای قابلیت های زیر است:

بررسی پایداری دیوار حائل در شرایط عادی و به هنگام وقوع زلزله
طراحی سازه ای دیوار بر مبنای آیین نامه بتن ایران (آبا) و به روش مقاومت نهایی
نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره آغازین نرم افزار Retaining Wall
برای انجام محاسبات ملاحظات زیر در نظر گرفته شده است:

* پرهیز از فرض های ساده سازی در تهیه نرم افزار
* انجام محاسبات با دقت بالا
* ارائه جزئیات محاسبات تحلیل پایداری (نیروها، لنگرها، ضرایب اطمینان در مقابل لغزش و وازگونی، تنش در زیر پی و ...)
* لحاظ کردن برآیند اثر فشار دینامیکی خاک به هنگام زلزله
* ارائه جزئیات طراحی سازه ای (نیروهای برشی و لنگرهای خمشی در مقاطع بحرانی، فولاد محاسباتی، تنش برشی و ...)
توضیحات بیشتر: آشنایی کامل با نرم افزار تخصصی Retaining Wall

نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
تصویر بالا: پنجره Current Section of Wall و پنجره جزئیات محاسبات طراحی سازه ای درون پنجره اصلی نرم افزار Retainjng Wall
به منظور ایجاد انعطاف بالا و امکان استفاده آسان امکانات زیر در نرم افزار گنجانیده شده:

* نمایش مشخصات ورودی و خروجی طرح به صورت مصور
* ایجاد امکان انتخاب گزینه برتر با ارائه گزارش مصور تحلیل پایداری به صورت لحظه ای
* مشاهده اثر بازه تغییرات یکی از پارامترهای هندسی با گام مشخص
* امکانات عمومی مورد نیاز یک نرم افزار تحت ویندوز با بهترین سازگاری و آسان ترین کاربری
* ارائه راهنمای فارسی و تبیین منطق محاسبات نرم افزار با درج مثال دستی حل شده به صورت گام به گام و کامل
* راهنمای فارسی استفاده از نرم افزار

نوشتن دیدگاه