Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
Design > ABA Reference

در صورتی که تحلیل به صورت کامل انجام شده باشد، این گزینه فعال می گردد و به کمک آن می توان طراحی سازه­ای دیوار را به طور کامل انجام داد. توجه داشته باشید که اگر نتایج تحلیل برای طراحی معتبر نباشد این مسئله در قالب پیغام خطا گوشزد خواهد شد.

Design > Detail of Design

به کمک این گزینه می توان نتایج و جزئیات محاسبات طراحی سازه­ای را در صورت موفقیت آمیز بودن به همراه کنترل های لازم مشاهده نمود.
در بالای پنجره مربوط قطر میلگرد و نیز فاصله مقطع اختیاری تا پای طره دیوار قابل تغییر است. (بدیهی است که میزان فولاد کششی محاسباتی هر چه از پای طره به سمت بالا حرکت کنیم کمتر شده و در بسیاری از موارد ادامه دادن آرایش فولاد کششی پای طره تا بالای دیوار مردود است.)
در پایین پنجره نیز درصد فولاد حداقل و ضخامت عضو از کاربر دریافت شده و آرایش فولادهای حداقل برای یک وجه ارائه می شود. دقت کنید، در نرم افزار، فولاد کششی حداقل مندرج در آیین نامه بررسی می شود اما فولادهای حداقل پی (فولاد حرارتی) و حداقل افقی و عمودی دیوار باید توسط کاربر بررسی شود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.