Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
Assign > Project title

در اینجا می­ توان برچسب پروژه را ایجاد، مشاهده و یا اصلاح نمود. اطلاعات این برچسب عبارتند از: عنوان پروژه، موقعیت، کارفرما، مشاور، نام طراح و تاریخ طراحی. گفتنی است که این بر چسب در فایل پروژه ذخیره شده و نیز به هنگام چاپ در خروجی ها درج می­ گردد.

Assign > Equivalent friction angle for cohesive soil

نرم افزار محاسبات را فقط برای دیوارهای با خاکریز دانه­ ای انجام می­ دهد. در صورتی که خاکریز چسبنده باشد می­ توان به منظور جلوگیری از غیر اقتصادی شدن طرح و به کمک این گزینه، یک زاویه اصطکاک داخلی برای خاکی دانه­ ای که طبق توصیه مراجع باید برای دیوار با خاکریز چسبنده و ارتفاع مشخص در نظر گرفت، محاسبه نمود. در پنجره مربوط به این گزینه علاوه بر زاویه اصطکاک داخلی معادل، عمق ترک کششی نیز محاسبه می­ گردد.
توجه داشته باشید که مقادیر ورودی و خروجی این قسمت ارتباطی به پروژه نخواهد داشت و نرم افزار از آن­ها استفاده نمی­ کند.

Assign > Specification of material

در این قسمت مشخصات خاک پی و خاکریز و نیز بتن و فولاد مصرفی دریافت می­ شود.

Assign > Geometry of wall

به کمک پنجره مربوط به این گزینه می ­توان هندسه دیوار حائل را مشخص نمود. این گزینه زمانی فعال می­ شود که مشخصات فنی مصالح وارد شده باشد.

Assign > Lock input data

بعد از انجام تحلیل، تمامی اطلاعات ورودی پروژه فقط خواندنی می­ شوند. برای تغییر در اطلاعات باید ابتدا بر روی این گزینه کلیک کرد تا قفل اطلاعات ورودی باز شود و سپس اطلاعات را به ترتیب تأیید کرده یا آن ها را اصلاح نمود.

نوشتن دیدگاه