اگر رنگ مقاطع ترسیمی دیوار در پنجره Current Section of Wall از نظر شما مطلوب نیست، می توانید از منوی View بر روی زیرمنوی Section forecolor کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود:

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

اگر در انتخاب رنگ خیلی سخت گیر هستید و رنگ مورد پسند شما در پنجره وجود ندارد، بر روی دکمه Define Cutom Colors کلیک کنید تا پنجره به شکل زیر درآید:

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

اکنون می توانید از بین بیش از 16 میلیون رنگ، سلیقه خود را حاکم کنید!
توجه کنید که رنگ انتخابی در فایل پروژه ذخیره می شود. اما پیش فرض نرم افزار در هر صورت تغییری نخواهد کرد.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.