برای یک دیوار حائل با ارتفاع مشخص هندسه های متفاوتی می توان ارائه نمود. از مقاطع ناپایدار تا مقاطع غیر اقتصادی. بهترین مقطع همواره مقطعی است که تمام ضوابط آیین نامه ای را تأمین نموده و حداقل هزینه را در پی داشته باشد.
برخی مهندسان در تخمین اولیه هندسه دیوار حائل مشکل دارند. به این ترتیب که یا مقطع پیشنهادی شان ناپایدار از آب در می آید و یا این که بیشتر از دیوار حائل طره ای (که با اعضای خمشی خاک را نگه می دارد) چیزی شبیه دیوار وزنی طراحی می کنند.
گاهی در پی تنش کششی به وجود می آید. برای رفع تنش کششی به نحوی هندسه را تغییر می دهند که (مثلاً) در برابر لغزش ناپایداری ایجاد می شود. گاهی بیش از حد یک عضو خمش تحمل می کند و ... خلاصه هر جا را که آباد می کنی جای دیگری خراب می شود.
تکرار این محاسبات و به نتیجه نرسیدن ملال آور است.
نرم افزار Retaining Wall به دو شیوه در این موضوع به شما کمک خواهد کرد:

روش اول:

دیواری به صورت پیش فرض در نرم افزار وجود دارد. وقتی می خواهید هندسه دیوار حائل را تعیین کنید، پنجره ای که باز می شود مقادیر پیش فرضی را در خود دارد. این هندسه تاحد زیادی برای بارگذاری زلزله مطلوب است و شما می توانید با تغییرات اندک دیوار مشابه طراحی کنید.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
روش دوم:

روش دوم این است که پس از تعریف مشخصات مصالح از منوی Analyze یکی از گزینه های Quick یا Quick with Earthquake را انتخاب کنید. با کلیک بر روی این زیرمنوها پنجره تعریف هندسه دیوار می شود. با این تفاوت که کادر Quick Analysis هم اکنون فعال است.
این گام ها را طی کنید:

گام 1

در پنجره Current Section of Wall بر روی زبانه Soil Stress کلیک کنید. این کار اختیاری و وابسته به سلیقه شماست.

گام 2

در پنجره تعریف هندسه دیوار (Geometry of Retaining Wall) و از کادر Quick Analysis بر روی Select Parameter کلیک کرده و یکی از پارامترهای هندسی دیوار حائل را انتخاب کنید.

گام 3

عدد سمت راست Select Parameter گام تغییرات و به صورت پیش فرض 0.1 است. شما می توانید آن را تغییر دهید.

گام 4

با کلیک کردن بر روی دکمه های + و - بلافاصله مقادیر ضرایب اطمینان و تنش خاک پی در پنجره Current Section of Wall نمایش داده می شود. با هر بار کلیک کردن بر روی دکمه های + و - این نتایج بلافاصله نشان داده می شوند.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه
گام 5

اگر لازم است با پارامترهای دیگر هم این تغییرات را بررسی کنید.

گام 6

وقتی هندسه مناسب را بدست آوردید، حتماً باید پس از کلیک بر روی دکمه OK و بستن پنجره، از منوی Analyze با انتخاب زیرمنوهای Full with Earthquake یا Full without Earthquake تحلیل را به صورت کامل انجام دهید.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.