برای انجام طراحی سازه ای باید تحلیل پایداری به طور کامل انجام شده و نتایج آن از نظر فیزیکی مطلوب باشند. برای طراحی سازه ای از ممنوی Design گزینه ABA Refrence را انتخاب کنید.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

برای مشاهده جزئیات محاسبات طراحی سازه ای از منوی Design بر روی زیرمنوی Detail of Design کلیک کنید.

نوشتن دیدگاه