برای انجام طراحی سازه ای باید تحلیل پایداری به طور کامل انجام شده و نتایج آن از نظر فیزیکی مطلوب باشند. برای طراحی سازه ای از ممنوی Design گزینه ABA Refrence را انتخاب کنید.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

برای مشاهده جزئیات محاسبات طراحی سازه ای از منوی Design بر روی زیرمنوی Detail of Design کلیک کنید.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.