برای انجام تحلیل پایداری الزاماً باید مشخصات فنی مصالح و هندسه دیوار به درستی تعریف شده باشد. در این صورت می توان از منوی Analyze یکی از گزینه های Full without Earthquake یا Full with Earthquake انتخاب نمود.

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

در صورت انتخاب تحلیل با درنظر گرفتن زلزله پنجره ای مشابه شکل زیر گشوده شده و از شما ضریب بیشینه شتاب افقی زلزله را درخواست می کند:

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

بعد از انجام تحلیل خلاصه اهم نتایج مشابه شکل زیر نمایش داده می شود:

Retaining wall , نرم افزار تحلیل و طراحی دیوار حائل بتن مسلح , گروه ثانیه

البته برای مشاهده جزئیات محاسبات تحلیل پایداری می توان از منوی Design بر روی زیرمنوی Detail of Analysis کلیک نمود.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.