گام 1

ابتدا از منوی Assign بر روی زیرمنوی Project title کلیک کرده و عنوان پروژه را وارد کنید. این اقدام اجباری نیست.

گام 2

از منوی Assign بر روی زیرمنوی Specification of material کلیک کرده و مشخصات فنی خاک (پی و خاکریز) و بتن مسلح (بتن و فولاد مصرفی) را وارد کنید. (به سازگاری واحدها توجه داشته باشید)

گام 3

پس از تعریف مشخصات مصالح از همان منوی Assign زیرمنوی Geometry of wall را انتخاب نموده و مشخصات هندسی دیوار حائل را وارد کنید.

گام 4

در صورتی که مراحل قبل را به درستی انجام داده باشید، نرم افزار برای تحلیل پایداری آماده است. از منوی Analyze یکی از گزینه های Full without Earthquake یا Full with Earthquake را انتخاب کنید. بلافاصله خلاصه نتایج تحلیل پایداری نمایش داده می شود.

گام 5

برای مشاهده جزئیات محاسبات تحلیل پایداری از منوی Analyze بر روی Detail of Analysis کلیک کنید. (این اقدام اجباری نیست)

گام 6

اگر نتایج تحلیل پایداری مطلوب است به گام 7 بروید. در غیر این صورت از منوی Assign بر روی Lock input data کلیک کنید تا قفل اطلاعات ورودی باز شود و سپس مراحل 3 تا 5 را تکرار کنید.

گام 7

اگر مایل به طراحی سازه ای هستید، از منوی Design بر روی زیر منوی ABA Refrence کلیک کنید و الا به گام 10 بروید.

گام 8

نتایج جزئیات محاسبات طراحی سازه ای را می توانید از منوی Design و زیر منوی Detail of Design ببینید. (این اقدام اجباری نیست)

گام 9

اگر نتایج طراحی سازه ای مطلوب است به گام 10 بروید. در غیر این صورت از منوی Assign بر روی Lock input data کلیک کنید تا قفل اطلاعات ورودی باز شود و سپس به گام 3 بازگردید.

گام 10

پس از اتمام کار از منوی File بر روی گزینه Save  کلیک کرده و پروژه خود را ذخیره کنید.

* پس از پایان هر مرحله می توانید ترسیمه های مختلف دیوار را در پنجره Current Section of Wall ببینید و یا نتایج را بر روی کاغذ چاپ کنید.

درج یادداشت جدید

تصویر امنیتی
تغییر تصویر
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر روبرو وارد کنید:
عدد فارسی مندرج در تصویر را در کادر بالا وارد کنید.